Miško Šuvaković: Emancipacija i progres u jugoslovenskoj umetnosti

By 29.01.2019Vesti

Miško Šuvaković: Emancipacija i progres u jugoslovenskoj umetnosti

Razgovor sa profesorom Miškom Šuvakovićem 7. februara u Domu omladine Beograda od 19 časova.

Miško Šuvaković jugoslovenska umetnost

U okviru tribinskog programa Jugoslavija i emancipacija, koji tokom 2019. godine realizuju Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine Beograda, prvo predavanje je posvećeno emancipatorskim praksama i modelima progresa u jugoslovenskoj umetnosti, komparativno ukazujući na primere iz vremena Kraljevine Jugoslavije i iz SFRJ.

Rasprava će biti usmerena na generisanje koncepta jugoslovenske umetnosti, avangardne prakse (dada i zenitizam) i liniju preobražaja: socijalistički realizam, socijalistički modernizam i neoavangarde. Cilj predavanja je da se ukaže na transformacije funkcija i efekata emancipacije i progresa u politici vremena.

Miško Šuvaković je profesor primenjene estetike i teorije umetnosti, dekan Fakulteta za medije i komunikacije. Bavi se teorijom i istorijom moderne i savremene umetnosti. Objavio je više knjiga na srpskom, slovenačkom, hrvatskom i engleskom jeziku.

Moderatorka: Ana Panić, Muzej Jugoslavije/Cejus