Panel: Post-Covid recovery of the Cultural and Creative Industries

By 26.01.2021Vesti

Post-Covid recovery of the Cultural and Creative Industries in the Adriatic-Ionian Region

Ministarstvo kulture i informisanja u saradnji sa Fakultetom za medije i komunikacije organizuje online panel posvećen položaju kulture i kreativnih industrija u regionu, koji će se održati u petak, 29. januara u 11:45 časova putem Zoom platforme.

Koja su to pitanja koja su zajednički postavljali svi akteri u oblasti kulture tokom 2020. godine i danas, u kontekstu oporavka sektora kulture? Da li je zvanična reakcija na pandemiju COVID-19 bila adekvatna u zemljama regiona i da li su iznedrena rešenja ili preporuke koje bi mogle biti prihvaćene na regionalnom nivou u oblasti kulture?

Učestvuju:

• Goran Tomka, profesor Fakulteta za medije i komunikacije i Univerziteta u Novom Sadu
• Peter Purg, profesor na Univerzitetu u Novoj Gorici
• Nihad Kreševljaković, direktor festivala MESS iz Sarajeva
• Dora Ruždjak Podolski, intendantkinja Dubrovačkih ljetnih igara
• Marija Katalinić, kodirektorka Međunarodnog udruženja za vizuelnu kulturu (IAVC)
• Sehad Čekić, direktor Filmskog centra Crne Gore

Moderator razgovora je Igor Štiks, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije.

Za učešće na panelu potrebno je registrovati se putem online formulara.

Panel organizuju Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Fakultet za medije i komunikacije, u okviru 5. Foruma EU Strategije za Jadransko-jonski region (EUSAIR).