Otvoreni kurs: Film i svetske revolucije

Departman za studije politike i digitalne umetnosti vas pozivaju na otvoreni kurs Sime Kokotovića, koji će se održati od 21. novembra do 26. decembra na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Kurs će upoznati studente sa filmskim teorijama i praksama koje su nastale kroz revolucionarne pokrete i postrevolucionarne društvene projekte širom sveta, prevashodno tokom dvadesetog veka. Istražićemo različita razumevanja političkih potencijala filma, obratiti pažnju na specifične kontekste u kojima su se ona razvila – poput onih u Sovjetskom Savezu posle Oktobarske revolucije (1917), nakon Kubanske revolucije (1959), tokom i posle anti-kolonijalnih oslobodilačkih borbi u Alžiru, Angoli, i Palestini (60-ih i 70-ih), kroz anti-rasističke borbe u Sjedinjenim Državama i Engleskoj tokom 70-ih i 80-ih, te kroz zapatistički i anti-globalistički pokret tokom 90-ih. Osvrnućemo se, takođe, na Arapsko proleće s početka 2010-ih, kao i borbe protiv privatizacije, komercijalizacije i urušavanja javne svojine na našim prostorima. Dotaći ćemo se i savremene filmsko-arhivske prakse koja ispituje nasleđe i značaj oslobodilačkih revolucionarnih borbi dvadesetog veka u današnjem kontekstu.

Kurs obuhvata predavanja, zajedničke diskusije i filmske projekcije, a od studenata se očekuje redovna participacija koja uključuje čitanje literature i pripreme pred svaki čas. Kurs će se održati od 21. novembra do 26. decembra 2023, a časovi (uključujući projekcije) će se održavati svakog utorka (sala 420) i petka (sala 506), od 18 do 21 časova.

Između ostalih, gledaćemo sledeće filmove:

  • Šestina sveta (Dziga Vertov, 1926, SSSR).
  • Kuba da (Chris Marker, 1961, Kuba).
  • One Way Or Another (Sara Gómez, 1974, Kuba).
  • Sambizanga (Sarah Maldoror, 1972, Angola).
  • Hronike vatrenih godina (Mohammed Lakhdar-Hamina, 1975, Alžir).
  • Oni ne postoje (Mustafa Abu Ali, 1974, Palestinska filmska jedinica).
  • Bush Mama (Haile Gerima, 1975, SAD).
  • Zapatista (Richard Rowley, Benjamin Eichert, Staale Sandberg, 1999, SAD, Meksiko)
  • Mosireen kolektiv
  • Okupirani Bioskop (Senka Domanović, 2018, Srbija, Hrvatska)

Kurs vodi Sima Kokotović, predavač i istraživač filmskih i medijskih studija, sa bazom u Montrealu. Bavi se preplitanjem filmske kulture i levih politika na globalnom nivou. Diplomirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zvanje mastera stekao na programu Film i studije medija na Univerzitetu Emory u Atlanti, SAD, a doktorirao na studijama filma i pokretnih slika na Univerzitetu Concordia u Montrealu, Kanada.

Pozivamo zainteresovane da se prijave za učešće na otvorenom kursu popunjavanjem prijavnog formulara.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.