Predavanje Katrin Malabu – Fukoovi poslednji seminari: “druga politika”

By 17.04.2021Vesti

Predavanje Katrin Malabu
Fukoovi poslednji seminari: “druga politika”

Katrin Malabu, jedna od najznačajnijih savremenih francuskih filozofkinja, održaće treće u seriji online predavanja koje Fakultet za medije i komunikacije organizuje u saradnji sa European Graduate School iz Švajcarske. Predavanje pod nazivom »Fukoovi poslednji seminari: “druga politika”« održaće se u četvrtak 22. aprila u 20h, putem Zoom platforme. Molimo vas da za učešće na predavanju popunite online prijavu.

Usredsređujući se na poslednje seminare Mišela Fukoa, “Vladanje sobom i drugima” i “Hrabrost istine”, Katrin Malabu preispituje uobičajene, standardizovane interpretacije prema kojima je Fuko napravio obrt od politike ka etici, ističući individualističko neoliberalno povlačenje u sebe. Interpretacija koju Malabu predlaže je drugačija: u svojim poslednjim seminarima, kroz čitanja kinika i krizu parezije, Fuko je obznanio prelazak u ono što on naziva “druga politika” (the other politics) – koja podriva svaku ideju upravljanja i nagoveštava tranziciju u anarhizam.

Katrin Malabu je jedna od najznačajnijih savremenih francuskih filozofkinja. Predaje filozofiju u Centru za istraživanja moderne evropske filozofije na Univerzitetu Kingston u Londonu i na EGS u Švajcarskoj. U svom istraživanju i pisanju bavi se širokim spektrom tema i mislilaca, od Hegela i Frojda do Hajdegera i Deride, kao i temama na prelazu filozofije, neuronauka i psihoanalize. Centralno mesto u njenom radu zauzima pojam plastičnosti, koji je preuzela od Hegela, a koji se pokazao plodnim u okviru savremenih ekonomskih, političkih i društvenih diskursa. Trenutno istražuje zajedničko uporište antiteleoloških tendencija u filozofiji, politici i biologiji. Fakultet za medije i komunikacije je 2017. godine objavio prevod njene prve studije o plastičnosti mozga „Šta da radimo sa našim mozgom?”, kao i autokritiku na tu knjigu „Preobražaji inteligencije” (2018). Esej Katrin Malabu „Karantin unutar karantina” objavljen je 2020. godine u izdanju FMK knjige. Fakultet za medije i komunikacije u saradnji sa Multimedijalnim insitutom iz Zagreba u maju 2021. godine objavljuje novu knjigu Katrin Malabu „Izbrisano zadovoljstvo: klitoris i misao”.