FMK lab deo međunarodnog istraživačkog projekta o COVID-19

FMK lab deo međunarodnog istraživačkog projekta o COVID-19

Departman za psihologiju FMK je započeo saradnju sa Psychological Science Accelerator – A Distributed Laboratory Network. U okviru psihološke laboratorije na FMK se prikupljaju podaci za istraživanje na velikom međunarodnom projektu The Psychological Science Accelerator’s Rapid-response COVID-19 (PSACR).

Studenti Fakultet ze medije i komunikacije

Istraživanje ima za cilj da otkrije nove načine zaštite građana od negativnih psiholoških posledica pandemije proučavajući rezilijentnost i najbolje načine implementacije zaštitnih mera. Pozivamo sve zainteresovane da daju doprinos ovom međunarodnom istraživanju popunjavanjem upitnika na linku
http://formr.psysciacc.org/formr/psacr-pool-serbian.

FMK lab je psihološka laboratorija studenata i predavača na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Kroz rad na naučnim i primenjenim multidisciplinarnim međunarodnim i domaćim projektima primenjujemo najsavremenije eksperimentalne i korelacione studije, kao i kvalitativne tehnike. FMK lab ima za cilj da popularizuje naučna i primenjena istraživanja kroz reading grupe, kreiranje samostalnih i uključivanje u već postojeća istraživanja, praktikovanje najsavremenih statističkih analiza, izlaganje radova na naučnim i stručnim konferencijama, organizovanje tribina i diskusionih grupa. Kroz rad FMK lab želimo da promovišemo nauku i uključimo studente u međunarodne projekte na kojima će steći nove naučne veštine i povezati se sa koleginicama i kolegama iz drugih laboratorija.