Igor Štiks: Politika i estetika levice

By 28.06.2021Vesti

Igor Štiks: Politika i estetika levice

Razgovori o dve knjige profesora na Departmanu za studije politike dr Igora Štiksa „Aktivistička estetika“ i „Nova balkanska levica“ održaće se u subotu 3. jula 2021. u Kulturnom centru Grad (Braće Krsmanović 4), sa početkom u 18 časova.

Igor Štiks Politika i estetika levice
Aktivistička estetika

18h Predstavljanje knjige, razgovor sa autorom i gostima:
Igor Štiks (autor), Mitja Velikonja (recenzent), Vida Knežević (Mašina), Mirjana Radovanović (KURS), Vladan Jeremić (RLS).

U „Aktivističkoj estetici“ Igor Štiks analizira performanse, predstave, simbole, filmove, tekstove, murale, instalacije, javna okupljanja i akcije vezane uz ideale i borbe nove postjugoslovenske levice. Specifičnost postjugoslovenske i postsocijalističke aktivističke estetike se ne može razumeti bez odnosa prošlih otpora i sadašnjih pobuna, kao ni bez, ovom regionu karakteristične, estetike poraza socijalističkog sistema i same zajedničke države. Kolektivni činovi, okupljanja, protesti, okupacije i plenumi donose estetiku emancipacije kroz nove društvene koreografije koje dovode u pitanje socioekonomske, političke i lične odnose. Ova knjiga pred nas postavlja urgentni problem političkog odnosa umetnosti i kulturnog rada spram levice koja tek artikuliše program društvene transformacije u 21. veku, ali takođe i ukazuje na nedovoljno promišljen odnos levice i njezinih aktera spram političkog potencijala kulturnih i umetničkih praksi.

Nova balkanska levica: borbe, uspesi, neuspesi

19:30h Predstavljanje knjige, razgovor sa autorima i gostima:
Igor Štiks (autor), Krunoslav Stojaković (autor), Damir Arsenijević (Front Slobode/Radnički univerzitet), Iva Marčetić (Pravo na grad), Boris Buden (filozof), Irena Pejić (Mašina).

Publikacija „Nova balkanska levica: borbe, uspesi, neuspesi“ (The New Balkan Left: Struggles, Successes, Failures) govori o jednom od politički najznačajnijih, a istovremeno u široj javnosti nedovoljno poznatih događaja na savremenom Balkanu: ponovnom rađanju levice. Fokus knjige je na novoj balkanskoj levici koja se formirala tokom poslednje decenije kao anti-sistemski i kontra hegemonistički pokret. Publikacija ima za cilj da ilustruje raznolikost borbi povezanih sa novom levicom na celokupnom post-socijalističkom Balkanu, posebno u post-jugoslovenskim državama. Usmeren je na čitaoce koji možda nisu upoznati sa ovim političkim i društvenim pokretima, na Balkanu i u inostranstvu; ali i aktivistima koji možda nisu svesni širine sličnih borbi u njihovom susedstvu, kao i istraživačima, novinarima i široj javnosti.

Obe publikacije objavila je fondacija Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.