Specijalističke studije Istorija i teorija plesa uskoro na FMK

Specijalističke studije Istorija i teorija plesa uskoro na FMK

Specijalističke studije Istorija i teorija plesa namenjene su svima koji su zainteresovani da prošire svoje teorijsko znanje o plesnoj umetnosti, sa naglaskom na moderni i savremeni ples u 20. i 21. veku.

Istorija i teorija plesa FMK

Razvoj plesa i koreografije tokom prošlog veka jedan je od najuzbudljivijih fenomena savremene umetnosti našeg vremena, ali je kod nas veoma malo proučavan. Zbog toga, ove studije predstavljaju pionirski obrazovni program u našoj sredini. Kroz predavanja o istorijskim fenomenima i teorijskim istraživanjima plesa, uz pomoć demonstracije plesnih tehnika, gledanja plesnih radova na domaćim scenama i zajedničke analize koreografskih dela iz evroameričkog konteksta, studenti će dobiti sistematični uvid u svet savremenog plesa. Program poseban naglasak stavlja na dve oblasti: savremeni ples na internacionalnoj sceni i specifičan razvoj plesne umetnosti u Istočnoj Evropi, ali i na povezanost plesa sa društvenim i kulturnim fenomenima koji na njega utiču i usled kojih je sam ples danas sve zanimljiviji za istraživanje i samim umetnicima, ali i teoretičarima, istoričarima, kustosima, sociolozima, kulturolozima….

Program vode dr Bojana Cvejić, renomirana teoretičarka izvođačkih umetnosti i predavačica na brojnim evropskim plesnim školama, i mr Marijana Cvetković, menadžerka u kulturi koja se preko 10 godina bavi razvojem savremene plesne scene u Srbiji i regionu.

Za dodatne informacije možete nam se obratiti telefonom na broj (011)2626 474 ili na imejl fmk@singidunum.ac.rs.