Predavači FMK nagrađeni za izvrsnost u nauci

Dr Marija Branković, dr Janko Međedović, dr Predrag Krstić i dr Petar Bojanić, predavači na Fakultetu za medije i komunikacije, odabrani su među najbolje istraživače u Srbiji u oblasti društvenih nauka.

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Vlade Republike Srbije objavilo je listu najistaknutijih istraživača zasnovanu na rezultatima i naučnim dostignućima istraživača do decembra 2023. godine.

Ovo značajno priznanje ističe ne samo individualnu izvrsnost nagrađenih predavača, već i važnost istraživačkog rada na Fakultetu za medije i komunikacije. Čestitamo!

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.