Serija otvorenih predavanja „Jugoslavija unutar svetskog sistema: teorije zavisnosti i nejednakog razvoja“

Od aprila do juna 2023. godine, Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Fakultet za medije i komunikacije u Beogradu organizuju seriju predavanja o poslednjih 120 godina procesa koji je odlikovao put od periferije ka socijalizmu i nazad na periferiju, sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju.

Učešće na predavanjima je otvoreno za sve zainteresovane studente i javnost. Sva predavanja će se održati u prostorijama Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u ulici Kraljice Natalije 45, na IV spratu, sa početkom u 17 časova.

Jugoslavija unutar svetskog sistema: teorije zavisnosti i nejednakog razvoja

Od pojave kapitalizma na ovim prostorima, balkanske zemlje bile su strukturno predodređene za periferni položaj u svetskom sistemu. Taj proces su prekinule jedino socijalističke revolucije 1944-1945. godine. Međutim, sa restauracijom kapitalizma, došlo je i do povratka u periferni položaj, što je značilo i ponovnu ekonomsku zavisnost od zemalja centra kapitalističkog svetskog sistema.

Serijal od šest predavanja pokriće teme poput nastanka teorija zavisnosti i nejednakog razvoja na Balkanu, uloge stranog kapitala u privredi Kraljevine Jugoslavije, jugoslovenskog samoupravljanja, pobede neoliberalizma nad jugoslovenskim socijalizmom i savremenog imperijalizma.

Program predavanja:

4. april: Stefan Gužvica, Marksističke teorije zavisnosti i nejednakog razvoja na Balkanu do kraja 1920-ih.

25. april: Rade Pantić, Kraljevina SHS/Jugoslavija u klasičnoj međunarodnoj podeli rada.

9. maj: Rastko Močnik, Istorijski značaj jugoslovenskog socijalizma.

23. maj: Dimitrije Birač, Koncept socijalizma u sovjetskom i jugoslavenskom udžbeniku političke ekonomije.

6. jun: Ana Podvršič, Jugoslavija pod Vašingtonskim konsenzusom: od dužničke krize do raspada države.

20. jun: Marko Kržan, Savremeni imperijalizam.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.