Transdisciplinarnost sada: umetnost / mediji / teorija

By 31.05.2019Vesti

Transdisciplinarnost sada:
umetnost / mediji / teorija

Konferencija Departmana za transdisciplinarnu humanistiku i teoriju umetnosti i medija na FMK 1. juna u Sali 2 od 13 časova.

Cilj ove konferencije jeste da preispita kompleksna određenja pojma transdisciplinarnosti i dinamične odnose koje gradi sa umetnošću, medijima i teorijom. Transdisciplinarnost konceptualno problematizuje interdisciplinarnost koja, kao naročit pristup, podrazumeva postojanje specifičnih oblasti sa vlastitim metodologijama. Transdisciplinarnost, tome nasuprot, dovodi u pitanje postojanje granica između naučnih/umetničkih oblasti, metodologija i znanja, i na taj način otvara mogućnosti za proizvodnju novih hibridnih polja. S druge strane, transdisciplinarnost sada podrazumeva i odnos prema savremenosti, koju mnogi teoretičari određuju kao vremenski upitno vreme “posle” postmoderne.

Na osnovu ovih teza nastojaćemo da tokom konferencije ponudimo odgovore na sledeća pitanja:
• Na koje načine se danas uspostavlja transdisciplinarnost?
• Kakva je veza između transdisciplinarnosti i savremenosti?
• Šta znači transdisciplinarno pristupati umetnosti i medijima?
• Šta transdisciplinarni pristup znači za teoriju?
• Možemo li danas govoriti o transteoriji?
• Koje praktične i teorijske izazove pred nas postavlja savremenost?

Ovo su neki od problema, svakako ne i jedini, koje istražujemo na ovom naučnom skupu.

Program konferencije

13–14h
Vladana Kosić: Slučajevi moći
Saša Mirković: Međuzavisnost svakodnevne politike i modela finansiranja javnih medijskih servisa u Republici Srbiji
Vesna Petrović: Ljudsko telo kao resurs u uslovima ekonomske kulture

14.15–15.15h
Marija Popivoda: Transdisciplinarnost i bioart
Zoran Đureinović: Transdisciplinarnost, tehnološki razvoj i savremena umetnost
Danica Glođović: Izmeštanje statusa grafičkog oblikovanja od disciplinarnih ka tansdisciplinarnim praksama

15.30–16.30h
Marija Bulatović: Nedisciplinovanost kao istraživački status: revolucija ili evolucija akademskih istraživanja
Ana Popović: Participativna dramaturgija i imersivno pozorište kao mogući transdisciplinarni istraživački model
Siniša Radojčić: Transdisciplinarni pogledi u teoriji izvođaštva na primeru odnosa originalnosti i kopije

16.45–17.45h
Ana Popović, Marija Bulatović, Siniša Radojčić
Radionica: Metapogled na organizaciju transdisciplinarne nastave na visokoškolskoj ustanovi – procesi i procedure