Ljudsko i transdisciplinarnost: umetnost-mediji-teorija

By 09.07.2020Vesti

Ljudsko i transdisciplinarnost:
umetnost – mediji – teorija

Treća konferencija studentkinja i studenata doktorskih studija na FMK održaće se putem Google meet platforme 15. jula 2020. godine sa početkom u 15 časova.

Ljudsko i transdisciplinarnost: umetnost - mediji – teorija FMK

Konferencija studenata programa Transdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija nastavlja preispitivanje pojma transdisciplinarnosti i tema kojih smo se dotakli na prethodnim konferencijama. Ovoga puta akcenat je na prisustvu i/ili odsustvu pojma, pojavnosti, tumačenja i problematizovanja ljudskog bića u umetnostima, medijima i teoriji.

Ako pogledamo primer iz umetničkog delovanja jedne od najznačajnijih institucija transdisciplinarne umetnosti Ars Electronica, ona je od svog osnivanja 1979. godine zadržala slogan koji je i danas njen iskaz: “Umetnost, nauka i društvo”.  Postavljanje društvenog aspekta kao fokusa interesovanja, rezultirao je drugačijem pristupu umetnosti i teoriji, odnosno aktivnom, kontinualnom re-definisanju slike kako savremeni tehnološki fenomeni, naučna otkrića i ekološke promene utiču na ljudsko postojanje. Druga posledica je transdisciplinarnost u okviru same umetnosti, tako da su radovi iz oblasti haktivizma, artivizma, ekofeminizma, robotike, medicine, transgenetičke umetnosti, kognitivnih nauka i tome slično – objedinjeni problematizacijom zajedničke teme.

Na konferenciji će biti tematizovano pitanje mesta, prisustva, odnosno namernog odsustva ljudskog bića u medijima, teoriji i umetnosti. Snimak konferencije biće dostupan i na YouTube kanalu FMK.