FMK i Kristina Tica u zborniku najvažnijih radova o umetnosti veštačke inteligencije

Master rad Kristine Tice „Digitalna molitva“ i Departman za digitalne umetnosti FMK predstavljeni su u publikaciji „The Practice of Art and AI“ u izdanju Ars Electronica, jednog od najvažnijih svetskih centara za digitalnu umetnost i medijske prakse na preseku nauke, umetnosti i tehnologije.

Master rad Kristine Tice „Digitalna molitva“ jedini je studentski rad koji je predstavljen u zborniku koji predstavlja globalno najrelevantnije i najaktuelnije projekte u polju AI umetnosti.

Kristina Tica Digitalna molitva

Povodom nagrade koju je „Digitalna molitva“ dobila na konkursu Centra za promociju nauke za najbolji umetnički projekat na temu veštačke inteligencije, pisao je mentor i supervizor Kristininog master rada na Departmanu za digitalne umetnosti FMK doc. dr Uroš Krčadinac.

Kristina Tica je trenutno na postdiplomskim studijama „Interface Cultures“ u Lincu, u okviru kojih i ove godine učestvuje u programima Ars Electronica, a njene nove radove možete pratiti pratiti na sajtu ticakristina.com.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.