Letnja škola: Istraživanje i eksperiment u savremenim umetnostima i teoriji

By 18.08.2020Vesti

Letnja škola: Istraživanje i eksperiment u savremenim umetnostima i teoriji

Letnja škola Departmana za humanistiku i teoriju umetnosti i medija održaće se od 14 do 20. septembra 2020. na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Predavanja na letnjoj školi biće dostupna putem Google Meet linka: meet.google.com/njj-udjj-ydw

PROGRAM PREDAVANJA:
16.09.2020.
17h / Komarac (Culex pipiens): O postsocijalističkom stanju, biopolitici i Antropocenu

Dr Andrija Filipović, vanredni profesor

Komarac, insekt sa vlastitim mestom u ekosistemu i takozvanom lancu ishrane, nastaje putem presecanja bar tri materijalno-semiotička toka. Materijalno-semiotički tok planetarnih razmera je Antropocen – antropogena promena klime koja je dovela do globalnog zagrevanja i novog kretanja vrsta. Lokalni materijalno-semiotički tok je postsocijalističko stanje koje otkriva infrastrukturu glavnog grada izgrađenu tokom SFR Jugoslavije i ranije, a koja je docnije ruinirana i koja kao takva postaje “divlja”, odnosno stanište komaraca i time “zagađena”. Na ovaj tok nadovezuje se finansijalizacija životne sredine koja nosi obećanje “čiste” životne sredine kao neraskidivo povezane sa tokovima kapitala u tranziciji sa ruiniranog postsocijalističkog (divljeg i zagađenog), ka savremenom evropskom (čistom i uređenom) društvu. Treći materijalno-semiotički tok je biopolitički i on izlazi na videlo analizom vesti na internet portalima i otkriva afektivno upravljanje stanovništvom putem neprestane proizvodnje i održanja straha.

 

18h / Ljudsko i transdisciplinarni umetnički eksperiment

Dr Nataša Teofilović, vanredna profesorka

Kroz analizu primera iz transdisciplinarne umetničke prakse, tematizovaćemo pitanje ljudskog. Ljudskog kao pojma, pojavnosti, tumačenja i problematizovanja ljudskog bića. Obradićemo teme: robotike i duše, mašina za buđenje empatije, društveno i ekološki angažovanih umetničkih radova.

 

17.09.2020.
17h / Feminizam i pesnički eksperiment

Dr Dubravka Đurić, redovna profesorka

Istražićemo odnos feminističkog pokreta i feminističke poezije, odnos jezičke poezije i feminističke poezije i na kraju odnos feminističke eksperimentalne poezije i jezičke poezije s jedne strane i feminističke poezije s druge strane.

 

18h / Kriptoumetnost i blokčejn sistem: mapiranje istraživačkih prostora hibridnog umetničkog stvaranja

Dr Dragana Stojanović, vanredna profesorka

Intenzivno prožimanje umetnosti i tehnologije kontinuirano pokreće pitanja suodnosnosti ljudskog i vanljudskog, biološkog i tehnološkog, kao i hibridnih formi istraživanja i stvaranja. Iako primarno osmišljeni za potrebe bezbednih i transparentnih transakcija, blokčejn (blockchain) tehnologija i sistem kriptovaluta zainteresovali su akterke i aktere unutar institucije sveta umetnosti, donoseći novi talas eksperimentalno-istraživačkih aktivnosti u polju kriptoumetnosti, odnosno blokčejn umetnosti. Ovo predavanje ima za cilj da, iz ugla posthumanističkih teorija, teorija medija i teorija umetnosti mapira transtehnološke i tehnohibridizacijske promene u području umetničkog stvaranja, da predstavi neke od kriptoumetničkih projekata, kao i da skrene pažnju na potencijalnu važnost blokčejn tehnologije za teorijsko i stvaralačko polje umetnosti i medija.

 

19h / Somatsko društvo: telo kao mesto prinude i kao mesto otpora

Dr Aleksa Milanović, docent

U okviru somatskog društva telo je čvorište unutar koga se ukrštaju uticaji različitih diskursa, pri čemu telo ne predstavlja samo površinu upisa već i reakcionu površinu koja ukazuje na postojanje i važnost odgovora koji telo daje. Somatsko društvo transponuje aktuelne društveno-političke probleme na telo koje se može posmatrati kao mesto borbe, odnosno mesto sučeljavanja različitih političkih diskursa.

 

18.09.2020.
17h / Eksperiment sa realnim: hibridni, kvazi-objekti u umetnosti

Dr Jovan Čekić, redovni profesor

Avangardna umetnička dela jesu događaji iz kojih nastaju hibridni kvazi-objekti – čvorišta koja povezuju mreže umetnosti i mreže života. Jedan od ključnih kvazi-objekata avangardne umetnosti svakako je Dišanov pisoar Fontana — hibridno čvorište koje povezuje mrežu umetnosti i mrežu života, negirajući upravo binarnu logiku moderne (Društvo vs. Priroda). Mišel Ser uveo je pojam kvazi-objekta kao onoga što prethodi subjekt-objekt relaciji. To nije ni aktivni subjekt niti pasivni objekt, već je umesto toga podloga za oboje. On stvara mrežu oko sebe koja čini delovanje i strukturu mogućom.

 

18h / Autonomija umetnosti, danas

Dr Maja Stanković, vanredna profesorka

Kako se pojam autonomije umetnosti konstituiše unutar moderne paradigme umetnosti? Šta je autonomija umetnosti danas? Na koji način autonomija umetnosti funkcioniše u umreženom svetu na početku 21. veka?