Dr Ljubiša Bojić: Prilagođavanje veštačke inteligencije ljudskim vrednostima

Pozivamo vas na gostujuće predavanje dr Ljubiše Bojića sa Instituta za veštačku inteligenciju Srbije, koji će u sredu 27. decembra u Sali 506 u 15 časova održati predavanje pod nazivom „Prilagođavanje veštačke inteligencije ljudskim vrednostima: izazovi i moguća rešenja“. Predavanje realizujemo u okviru predmeta Marketing na društvenim mrežama doc. dr Simone Žikić i saradnika Fahrija Dašvalija.

Ljubiša Bojić

Napredak velikih jezičkih modela sve više se opisuje u kontekstu razmišljanja i donošenja odluka a manje kao alatka za generator teksta i multimedije. Ovo predavanje kombinuje niz naučnih studija kako bi utvrdilo najnovija dostignuća i specifične mogućnosti modernih neuronskih mreža, kao i potencijalne opasnosti koje one mogu predstavljati prilikom interakcije sa širom populacijom. Kroz dublji uvid, razmatramo koliko smo blizu postizanja generalne veštačke inteligencije i istražujemo moguće pravce za usklađivanje i regulisanje ovih naprednih sistema na globalnom nivou.

Ljubiša Bojić je komunikolog, futurolog i autor rada “Metaverzum kroz prizmu moći i zavisnosti: šta će se desiti kada virtuelni svet postane privlačniji od stvarnosti?” i monografije “Kulturni organizam ili tehno-feudalizam: kako rastuće zavisnosti i veštačka inteligencija oblikuju savremeno društvo”. Bojić je doktorirao na Univerzitetu Lion II u Francuskoj 2013. godine i trenutno je viši naučni saradnik i član Laboratorije za digitalno društvo, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Univerziteta u Beogradu. Bojić je izabran za višeg naučnog saradnika na katedri za komunikologiju Univerziteta u Beču. Napisao je više od 50 naučnih radova, od kojih su neki objavljeni u vodećim časopisima, kao što su European Journal of Futures Research i Communications: The European Journal of Communication Research. Bojić je bio član radne grupe Vlade Republike Srbije koja se bavi razvojem etičkih standarda za veštačku inteligenciju. On je takođe i osnivač EMERGE: Foruma o budućnosti čovečanstva vođenog veštačkom inteligencijom i inicijator Beogradske povelje digitalnih sloboda, sa ciljem da se pokrene javna rasprava o sistemima za preporuke kao javnom dobru i digitalnom identitetu kao ljudskom pravu.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju predavanju.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.