Predavanje dr Luke Bešlagića: Eksperimentalni film, posteksperimentalni film

By 12.11.2019Vesti

Predavanje dr Luke Bešlagića:
Eksperimentalni film, posteksperimentalni film

U okviru Međunarodnog festivala eksperimentalnog filma “The Unforeseen” doc. dr Luka Bešlagić održaće predavanje o (post)eksperimentalnom filmu, 23. novembra u Centru za kulturnu dekontaminaciju u 18 časova.

Predavanje dr Luke Bešlagića: Eksperimentalni film

Polazeći od pojma eksperimenta u umetnosti i na filmu, centralni fokus predavanja je na određivanju uloge eksperimentalizma u filmskoj praksi današnjice. Problematizuje se mesto filmskog eksperimenta u epohi (posle) postmoderne, koja je usledila nakon perioda radikalnog modernističkog avangardizma, tokom kojeg je površina ekrana formalno istražena na gotovo sve moguće načine. Savremena eksperimentalna filmska praksa sve više se može okarakterisati kao posteksperimentalna: ona ne odustaje od primene najrazličitijih eksperimentalnih pristupa, ali ih sada – u uslovima u kojima izvorni (modernistički) raison d’être eksperimentacije izostaje – upotrebljava kao već postojeće, raspoložive tehnike.

Četvrto izdanje Međunarodnog festivala eksperimentalnog filma “The Unforeseen” održaće se u Centru za kulturnu dekontaminaciju 22. i 23. novembra 2019. Tokom dva dana, u okviru selekcije „Anemic Cinema” biće prikazano dva sata i deset minuta novih kratkih eksperimentalnih filmova iz celog sveta, koji propituju mogućnosti i granice filmskog jezika na imaginativan i svež način. Pored filmskih eksperimenata, ove godine nas na festivalu očekuje i maraton kratkometražnih filmova Jevgenija Jufita pod naslovom „Nekrorealizam na filmu“ i nastup violinistkinje Manje Ristić, zapažene po svojim radovima na polju sound art-a.