Prof. dr Maja Stanković dobitnica Nagrade „Lazar Trifunović“

By 25.12.2018Vesti

Prof. dr Maja Stanković dobitnica Nagrade „Lazar Trifunović“

Prestižno stručno priznanje koje se dodeljuje za likovnu kritiku i teorijsko razmatranje savremene vizuelne umetnosti – Nagradu „Lazar Trifunović“ za 2018. godinu dobila je dr Maja Stanković, profesorka na Departmanu za digitalne umetnosti FMK.

Prof. dr Maja Stanković

Dr Maja Stanković je priznanje „Lazar Trifunović“ dobila za tekst Art is what makes life more interesting than art, objavljen u Zborniku Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Žiri za Nagradu je radio u sastavu: dr Jasmina Čubrilo, vanredna profesorka na Katedri za modernu umetnost Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr Maja Ćirić, nezavisna kustoskinja i Čedomir Janjičić, muzejski savetnik Gradskog muzeja u Somboru.

Nagrada će biti dodeljena 14. januara 2019. na svečanosti u Galeriji Artget Kulturnog centra Beograda.

Prof. dr Maja Stanković je diplomirala istoriju moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Magistrirala je 2008. godine, a 2013. godine na istom fakultetu odbranila doktorsku tezu “Kontekst u savremenoj srpskoj umetnosti na kraju XX i početku XXI veka”. Od 2004. godine objavljuje radove iz oblasti savremene umetnosti, teorije i kritike. Koautorka je dva zbornika o savremenoj i video umetnosti, autorka knjige o kontekstualnim praksama u savremenoj umetnosti. Od 2008. članica je međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA. Od 2011. godine predaje na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.