Predavanje prof. Miška Šuvakovića o Janu Fabru

By 04.03.2020Vesti

Predavanje prof. Miška Šuvakovića o Janu Fabru

Dekan FMK, prof. dr Miško Šuvaković će u atrijumu Narodnog muzeja 5. marta u 18 časova održati predavanje “JAN FABR. Od vizuelne dramaturgije do dizajniranih fantazmatskih malih i velikih prijatelja/neprijatelja”.

Jan Fabr u Beogradu Miško Šuvaković

U predavanju će biti reči o konceptualnim i čulnim preobražajima dramskog pozorišta u taktički poligon vizuelnih umetnosti. Niz reditelja i koreografa (Robert Vilson, Jan Fabr, Tino Sigal) narušio je, iznutra ili spolja, granice teatra uspostavljajući transdisciplinarni odnos između dramskog teatra, novog plesa, performans umetnosti, novih emdija, ambijentalne umetnosti, dizajna i likovnog eksperimenta. Uspostavljeno je hibridno polje estetskog istraživanja čulnog, osećajnog, memorijskog i projektivnog.

Jan Fabr je započeo istraživanja vizuelnih umetnosti i teatra u vremenu postmoderne, specifičnije transavangarde. Njegov rad kao savremenog vizuelnog umetnika povezan je sa testiranjem vidljivog, granicama fantazije i fantazma, dizajniranja predmetnog i prostornog sevta. Danas je on neka vrsta proizvođača ”spektakla” – kao vidljivosti akumuliranog kapitala, moći, intimnosti, relativnih odnosa privatnog i javnog, nežnog i brutalnog bivanja u svetu ljudi i svetu bez ljudi.

Gostovanje Jana Fabra u Beogradu 2020. objedinjuju izložba “Praznik malih prijatelja” u Narodnom muzeju, izvođenje monodrame “Noćni pisac” u Narodnom pozorištu i objavljivanje Fabrove treće knjige “Noćni dnevnik 1992-1998”.