Otvoreni kurs “Mišljenje kao (multi)medij: istina, govor, slika”

By 08.10.2018Vesti

Otvoreni kurs
“Mišljenje kao (multi)medij: istina, govor, slika”

Profesor Novica Milić održaće otvoreni kurs u okviru master programa Komunikacije i odnosi sa javnošću, svakog utorka
u 18.30 časova od 6. novembra 2018.

O kursu

Filozofija je od početka nastojala da mišljenje (logos) odvoji od medija (leksisa, govora, u prvom redu), kako bi ostvarila svoj metafizički cilj – kontrolu medija, pa time i mišljenja. Ako pretpostavimo da mišljenja ima i izvan filozofije kao institucije, onda se postavljaju pitanja na koje načine je mišljenje prepleteno sa medijima, ne samo verbalnim, već i piktoralnim, akustičnim, a posebno sa današnjim medijima, digitalnim i sličnim?
Takođe, šta je još ostalo, šta ostaje od mišljenja u doba kada je ono što se mislilo da je realnost postalo “rijaliti” multimedijskog delanja? Ovaj kurs će tražiti odgovore na ta pitanja prolazeći kroz primere iz istorije filozofije, literature, slikarstva, fotografije, filma, televizije, zvuka, kako bismo pripremili uvide u današnji multimedijalni svet.

Predavanja
 • Uvod: “Šta je mišljenje? Šta su mediji?” – 3 unakrsne definicije. Mišljenje i emocija mišljenja.
 • Mišljenje u multimedijima: filozofija, literatura, slika, zvuk, savremeni mediji.
 • Mišljenje u predsokratovsko doba. Mit kao medij. Odisej.
 • Mišljenje kao ispitivanje sebe kod Sokrata. Platonovo shvatanje istine. Digitalna pećina.
 • Aristotelova koncepcija saznanja kao forme suda. Parabole i otkrivenje.
 • Početak modernog doba kod Dekarta. Samosaznanje sebe bez sebe. Don Kihot.
 • Kant i Hegel o refleksivnom i spekulativnom saznanju. Kjerkegor, transcendecija i vera.
 • Ničeova kritika tradicionalnog pojma istine i znanja.
 • Pojava Frojdove psihoanalize. Mišljenje i nesvesno. Misao i libido.
 • Prust i mišljenje. Memorija i materija (Bergson). Fotografija: Atže, Benjamin.
 • Džojs i „tok svesti”. Filmovi i dramaturgija Terensa Malika.
 • Hajdeger na granici bića i nebića. Kafka i pisanje.
 • Metodologija kao arheologija saznanja kod Mišela Fukoa.
 • Dekonstrukcija i ametodsko istraživanje istine kod Žaka Deride i Žila Deleza.
 • Završni pogled na probleme mišljenja kao multimedija u komunikacijskom kontekstu.

 

Predavač: Prof. dr Novica Milić

Predavanja na otvorenom kursu će se održavati svakog utorka u Sali 8a FMK, u terminu od 18.30 časova. Prvo predavanje će se održati 6. novembra 2018.

Pozivamo sve zainteresovane studente i javnost da se prijave za učešće na kursu. Prijavu možete poslati na mejl fmk@singidunum.ac.rs.