Nagrada za najbolji dizajn knjige na Beogradskom sajmu knjiga

By 24.10.2019Vesti

Nagrada za najbolji dizajn knjige na Beogradskom sajmu knjiga

Specijalno priznanje Beogradskog sajma knjiga 2019. godine za najboljeg dizajnera dobio je Andrej Dolinka za knjigu u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije i MAMA Zagreb“Cimanje slike” Pavla Levija.

Nagrada FMK knjige Andrej Dolinka

Cimanje slike je knjiga o slikama i njihovim stvaraocima – sineastima, umetnicima, fotografima, strip autorima, pesnicima i revolucionarima. Kroz kredo Dušana Makavajeva “cimnuti umetnost, pa šta bude…” autor propituje ulogu gledaoca kao aktivnog učesnika u „predstavi” koja nije (ili ne izgleda kao da jeste) gledaočeva kreacija. On nastoji da odabrane slike cimne na jedan prilično osoben način: izvođenjem konceptualnih manevara i stilskih vežbi u samom procesu analize tih slika.

Knjiga se sastoji iz niza kratkih i razigranih kritičkoteorijskih refleksija o širokom spektru pojava iz domena filma i vizuelne kulture: eksperimentalna kinematografija u epohi poznog socijalizma, rediteljske metode i stilovi, veze između fotografije i slikovne poezije, nadrealistički crteži i stripovska fantastika, korespondencija kao analitički žanr, politika (ne)vidljivosti i oblikovanja identiteta kod evropskih migranata i marginalizovanih ljudi.

Cimanje slike Pavle Levi FMK knjige
Andrej Dolinka nagrada Sajam knjiga 2019. FMK knjige

Fakultet za medije i komunikacije od 2008. godine aktivno objavljuje knjige iz oblasti filozofije, teorije umetnosti, sociologije, psihologije, političke teorije, teorije filma, teorije medija i novih medija. Do sada smo izdali preko sto naslova angažovane literature, ugostili preko 40 predavača i održali mnoštvo razgovora, okruglih stolova, konferencija.

Pridružite se našoj zajednici kritičkih (ne)istomišljenika!