Radionica Katarine Šoškić: Nevidljivo u fotografiji

By 10.04.2019Vesti

Radionica Katarine Šoškić:
Nevidljivo u fotografiji

Drugi deo foto-radionice Katarine Šoškić pod nazivom “Nevidljivo u fotografiji” održaće se od 15. do 22. aprila na Departmanu za digitalne umetnosti FMK.

Katarina Šoškić Nevidljivo u fotografiji

© Katarina Šoškić

“Cilj radionice je da se kroz razigran pristup, na primerima kako postojećih tako i fotografija kreiranim tokom radionice razmotri pojam nevidljivog u fotografiji. Za razliku od prethodne serije radionica i kursa pod istim nazivom, gde sam sugerisala moguće aspekte nevidljivog i analizu kompleksne fotografske situacije na primerima iz istorije umetnosti i fotografije, ovog puta sam radoznala da zajedno otkrijemo načine za razumevanje ovog pojma koristeći sopstveni rad kao primer. Sem rada sa fotografijom, tokom radionice ćemo se igrati rečima, baviti smislom i besmislom teksta, podteksta i konteksta.”

Program radionice:

Ponedeljak, 15.april 18:30–20:00

Upoznavanje sa studentima kroz diskusiju šta je nevidljivo fotografije – na koje aspekte fotografske situacije i procesa termin ‘nevidljivo’ može da sugeriše i na šta nas asocira. Neophodno je da studenti donesu primere svog rada, beleške, skice, fotografije – tuđe ili svoje, koje su im iz bilo kog razloga važne, inspirativne, drage, mrske… Potrebno je da svaki student donese makar jednu fotografiju – one će nam poslužiti kao okidači za razgovor i dalja pitanja. Fotografije mogu biti odštampane, dostupne na internetu ili na usb-u, u svakom slučaju vidiljive!

Subota, 20. april 11:00–13:00 + 13:00–15:00

Prezentacije procesa i rezultata rada na zadatom zadatku, analiza, razgovor, pitanja.
Rad sa donetim materijalom kroz eksperiment i igru.
Ovaj dan je razigran, nepredvidiv, buran, dug i važan.

Ponedeljak, 22. april 18:30–20:00

Čime smo se bavili prethodne sedmice, šta smo novo naučili, koja smo nova pitanja otvorili? Da li i na koji način se promenilo naše shvatanje vidljvog i nevidljivog u fotografiji? Okruženi radovima nastalim tokom radionice, imajući u vidu interesovanja i potrebe studenata, razmotrićemo moguće smernice za razvoj individualnog autorskog rada.

 

Katarina Šoškić je umetnica iz Beograda, koja živi i radi na relaciji Beograd–Beč. Zanima je moć slike – način na koji se narativne karakteristike slike mogu iskoristiti za ispitivanje društvenih struktura. U svom radu koristi fotografiju i tekst kako bi istražila i analizirala društvene fenomene, kulturu i subkulturu, uticaj tradicije i istorije na konstrukciju društvenih uloga i njihove bazične psihološke mehanizme. Od oktobra 2016. je kanditatkinja za PhD u umetničkom istraživanju na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču, gde na primeru analize različitih aspekata masovnog turizma na obalama Evrope preispituje mogućnosti širenja polja fotografije i fotografskih knjiga van okvira nemog medija. Uporedo, Katarina radi kao fotograf u polju modne, portretne i reportažne fotografije.