“Nova povezivanja” na FMK

By 01.06.2018Vesti

“Nova povezivanja” na FMK

Naučna konferencija “Nova povezivanja” održaće se u subotu, 9. juna na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Naučna konferencija Nova povezivanja na FMK

Fakultet za medije i komunikacije i Istraživački centar za savremenu umetnost i digitalnu humanistiku organizuju naučnu konferenciju Nova povezivanja čiji je problemski okvir mapiranje savremene srpske umetnosti. Konferencija je deo projekta u okviru kojeg je objavljen zbornik radova pod nazivom Nova povezivanja: od scene do mreže (urednici zbornika: prof. dr Jovan Čekić i prof. dr Miško Šuvaković, FMK, 2017) i pokrenut portal Studije savremenosti. Projekat je koncipiran kao traženje novih i eksperimentisanje sa postojećim modelima mišljenja (u) umetnosti, odnosno onim pojavama u savremenoj umetnosti u kojima je način umetničkog izražavanja izjednačen sa mišljenjem. Naglasak je na preispitivanju novih modela, uspostavljanju nove mreže i nove interpretativne mašine koji bi omogućili da se savremena umetnička produkcija u Srbiji suoči sa promenama u svim društvenim registrima, a naročito sa postojećim trendom – kako u globalnim, tako i u lokalnim okvirima – marginalizacije umetnosti.

Projekat se bavi mapiranjem sadašnje situacije, sadašnjeg stanja stvari i traženjem i eksperimentisanjem sa novim, drugačijim modelima povezivanja i komunikacije aktera na domaćoj sceni u skladu sa društvenim, kulturnim i tehnološkim promenama koji bi u prvi plan stavili: interaktivni odnos između umetnika, kritičara, kustosa, i teoretičara aktiviranjem dijaloga, participacije, timskog rada i produkcije u svim ravnima – umetničke, kritičke, teorijske – kako bi se savremena srpska scena revitalizovala i postala bitan segment savremene kulture u Srbiji.

Učesnici projekta su: Jovan Čekić, Jasmina Čubrilo, Nikola Dedić, Ješa Denegri, Marko Đorđević, Zoran Erić, Maida Gruden, Bojana Matejić, Slobodan Mijušković, Maja Stanković, Nikola Šuica, Miško Šuvaković i Stevan Vuković.

Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Nova povezivanja na FMK
Program konferencije


Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
11–12.30h

Odnos prema avangardnim tradicijama i kritičkim praksama u srpskoj umetnosti na početku 21. veka

Učesnici:

 • Ješa Denegri
 • Slobodan Mijušković
 • Stevan Vuković
 • Nikola Dedić
 • Bojana Matejić
 • Jovan Čekić
 • Miško Šuvaković

 

Moderator:
Maja Stanković

Problemski okvir

Okvir prve sesije je problematizovanje pojma kritičkih praksi u srpskoj umetnosti. Pod ovim pojmom misli se, pre svega, na umetničke prakse bazirane na avangardnom nasleđu koje u prvi plan stavljaju preispitivanje postojećih modela funkcionisanja umetnosti i eksperimentisanje sa novim, drugačijim, savremenim.

Početna teza je da biti savremen, i danas na početku 21. veka, znači, pre svega, uračunavati avangardno iskustvo i nepristajanje na retro modele delovanja koji u prvi plan stavljaju veličanje određene kategorije: medij kao takav, estetsko iskustvo, nacionalni identitet, “pravu” umetnost…

Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
13–14.30h

Nove strategije umrežavanja

Učesnici:

 • Zoran Erić
 • Jasmina Čubrilo
 • Nikola Šuica
 • Maida Gruden
 • Marko Đorđević
 • Miško Šuvaković
 • Jovan Čekić

 

Moderator:
Maja Stanković

Problemski okvir

Okvir druge sesije je preispitivanje novih modela, uspostavljanje nove mreže i nove interpretativne mašine koji bi omogućili da se savremena umetnička produkcija u Srbiji suoči sa promenama u svim društvenim registrima, a naročito sa postojećim trendom – kako u globalnim, tako i u lokalnim okvirima – marginalizacije umetnosti.

Polazna teza je da jedino uvođenjem drugačijih modela povezivanja i komunikacije aktera na domaćoj sceni, moguće aktivirati produkciju u svim ravnima – umetničku, kritičku, teorijsku, koja bi dovela do revitalizovanja srpske scene kao relevantnog okvira savremene kulture u Srbiji.