Novica Milić dobitnik nagrade “Nikola Milošević” za najbolju teorijsku knjigu

By 29.01.2021Vesti

Novica Milić dobitnik nagrade “Nikola Milošević” za najbolju teorijsku knjigu

Prof. dr Novica Milić dobitnik je nagrade „Nikola Milošević“ koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, za knjigu
Politička naratologija: Ogled o demokratiji“.

Novica Milić Politička naratologija nagrada Nikola Milošević

Žiri u sastavu prof. dr Iva Draškić Vićanović, prof. dr Zoran Paunović i prof. dr Dragan Prole, u obrazloženju nagrade navodi da je Milićeva studija „jedan hrabar pokušaj da se odgovori na veliku, aktuelnu, provokativnu humanističku temu koja nas poziva na razmišljanje i podstiče da se u nju uključimo, jer je od vitalne važnosti za čoveka u savremenom svetu“.

Prema rečima profesora Milića „Politička naratologija: Ogled o demokratiji“ pisana je na osnovu desetogodišnjeg kursa o istoriji ideje demokratije, koji vodi na Fakultetu za medije i komunikacije: „Prošla je kroz 3–4 verzije koje sam pretprošlog leta pokušao da „sintetišem“, ali je svaka od tih verzija vukla na svoju stranu. Onda sam sve to napisao iznova, prošle zime, kad sam shvatio da treba da se odmaknem od političke filozofije ka istoriji, i tome je služila tzv. naratologija, razmišljanje o pričama. Uzeo sam četiri takve priče, odnosno narativa: antički, onako kako je zabeležen kod Herodota, Makijavelija kad sedi zatočen zbog navodne zavere protiv Medičija, a onda potom piše Vladaoca, rušenje Bastilje na početku Revolucije u Francuskoj 1789. godine, a onda, u naše doba, pad Berlinskog zida. Oko tih događaja i priča organizovao sam sve ostalo: antiku sa atinskom demokratijom i njenim osnovnim vrednostima, pojavu rimske republike kao forme države, srednjevekovne sukobe Pape i Cara, renesansno otkriće slobode i invencije pojedinca, moderne revolucije u Engleskoj, Americi, Francuskoj, izbijanje a onda propast boljševičkih i fašističkih revolucija, problem savremenosti i budućnosti demokratije. Ostalo mi je bilo još da se odmaknem od nemačke teorije (možda najrazvijene kad je o demokratiji reč) i anglosaksonske doktrine (takođe previše normativne za moj ukus), i da sa nizom mislilaca koji su deo naše savremenosti (poput Fukoa, Deride, Agambena itd.) vidim koja su današnja otvorena pitanja demokratije kao političkog poretka slobode, odgovornosti, javnosti, jednakosti prava, smenljivosti na izborima. Kad mi je ta potka pošla za rukom, posle je tkanje išlo relativno lako.“

Novica Milić je redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, gde vodi kurseve u oblasti semiologije komunikacija i političke teorije. Krajem 2020. godine je pored „Političke naratologije“ u izdanju novosadske Akademske knjige, objavio još dve knjige – „Postestetika“ i „Haosmos Basara“. Opširnije o novim knjigama profesora Milića, kao i rukopisu na kome trenutno radi, možete pročitati u intervjuu za Novi magazin, koji prenosi Medijska organizacija Jugoistočne Evrope.