Radionica „Oko fotografije“ Katarine Šoškić

Departman za digitalne umetnosti vas poziva na učešće na radionici „Oko fotografije“ Katarine Šoškić, koja će se održati 27. novembra i 4. decembra na FMK. Radionica je otvorena je za studente svih studijskih programa na Fakultetu za medije i komunikacije, a za učešće je potrebno popuniti prijavni formular.

Oko fotografije Katarina Soskic

Radionica ima za cilj da aktivira razmišljanje o fotografiji, ne kao o rezultatu i cilju umetničke prakse i kreativnog izraza, već kao mogućem alatu, materijalu, ili metodu kreativnog i istraživačkog procesa.

Studenti različitih usmerenja kroz dijalog i zajednički rad na konkretnoj temi upoređuju svoje potrebe, očekivanja i iskustva u radu sa fotografijom, mapirajući teren na kom vizuelni aspekt postaje poželjan, neophodan, ili pak tesan i nedovoljan.

Na toj liniji ograničenja lociranih unutar studijskih disciplina i fotografskog medija očekujemo prostor za igru i interdisciplinarnu razmenu koja će doneti uvide važne za razumevanje fotografije i kao slike, i kao procesa, kao i fenomena koje ćemo istraživati.

Datum, mesto i vreme: 27. novembar – Sala 421 u 18:30h i 4. decembar – Sala 501 u18:30h.

Za prvi susret potrebno je da studenti donesu dve odštampane fotografije koje su im iz nekog (bilo kog) razloga važnije od drugih:
• jednu, svoju, koju su sami fotografisali i
• drugu, tuđu, koju je fotografisao neko drugi.

Radionicu vodi Katarina Šoškić, umetnica i fotografkinja iz Beograda. Zanima je moć slike – način na koji se narativne karakteristike slike mogu iskoristiti za ispitivanje društvenih struktura. U svom radu ona koristi fotografiju i tekst kako bi istražila i analizirala društvene fenomene, kulturu i subkulturu, uticaj tradicije i istorije na konstrukciju društvenih uloga i njihove bazične psihološke mehanizme. Katarina radi kao fotograf u polju modne, portretne i reportažne fotografije.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.