Razgovor o knjizi dr Orli Fridman „Memory Activism and Digital Practices after Conflict“

Pozivamo vas na promociju i razgovor o novoj knjizi prof. dr Orli Fridman „Memory Activism and Digital Practices after Conflict: Unwanted Memories“, koji će se održati u ponedeljak, 28. novembra 2022. u prostoru Endžio HAB (Dobračina 4, Beograd), u 19 časova.

Orli Fridman Memory Activism and Digital Practices after Conflict

Nova knjiga profesorke Departmana za studije politike dr Orli Fridman, u izdanju Amsterdam University Press, proučava studije aktivizma sećanja i sećanja na aktivizam (memory activism and memory of activism) koji nastaje nakon konflikta u okviru građanske političke akcije. Knjiga se bavi nastajanjem i porastom aktivizma sećanja u Srbiji, usred nasleđa neželjenih sećanja (unwanted memories) na ratove 1990-ih, posmatrajući post-jugoslovenski region kao region sećanja i praćenje alternativnih kalendara i komemorativnih praksi aktivista u poslednjih 20 godina. Studija dr Fridman kroz različita svedočenja analizira razvoj aktivizma sećanja u kontekstu generacijske pripadnosti i pruža okvir za proučavanje #hashtag #memoryactivism, alternativnih komemorativnih praksi i komemorativne solidarnosti.

O knjizi profesorke Fridman će razgovarati:

  • prof. dr Ivana Spasić  (Univerzitet u Beogradu)
  • prof. dr Vjolca Krasnići (Univerzitet u Prištini)
  • dr Jelena Lončar (Univerzitet u Beogradu)
  • Sofija Todorović (Inicijativa mladih za ljudska prava – YIHR)

Razgovor će moderirati prof. dr Igor Štiks sa Departmana za studije politike FMK.
Događaj će se održati na engleskom jeziku.

Dr Orli Fridman je vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, gde vodi Centar za komparativne studije konflikta (CFCCS). Radi i kao akademska direktorka obrazovnog centra „School for International Training“ (SIT) u Beogradu. U svom interdisciplinarnom istraživačkom radu bavi se kritičkim studijama mira i konflikta, politikama sećanja i aktivizmom sećanja. Poslednjih 20 godina proučava procese transformacije konflikta u post-jugoslovenskom prostoru i aktivizam sećanja u Srbiji kroz studije antiratnog pokreta tokom ratova 1990-ih. Objavila je brojne naučne radove o odnosima Kosovo-Srbija i Izrael-Palestina. Angažovana je na istraživačkim projektima koji se fokusiraju na studije sećanja i transformacije konflikta u podeljenim društvima, među kojima je najnovija komparativna studija alternativnih komemorativnih praksi kroz svedočenje o zajedničkoj izraelsko-palestinskoj ceremoniji Dana sećanja.

Događaj organizuju Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji, Departman za studije politike Fakulteta za medije i komunikacije i Endžio HAB.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.