Otvorena predavanja Letnje škole za seksualnosti, kulture i politike

By 19.08.2019Vesti

Otvorena predavanja Letnje škole za seksualnosti, kulture i politike

Osma Međunarodna letnja škola za seksualnosti, kulture i politike održava se od 18. do 23. avgusta 2019. na Fakultetu za medije i komunikacije, a seriju otvorenih predavanja održaće neke od najuglednijih teoretičarki u oblasti feminističkih i kvir studija, medija, nauke, tehnologije i studija kulture: Karen Barad, Ticijana Teranova, Svetlana Slapšak i Lis Irigaraj.

Letnja škola za seksualnosti, kulture i politike na FMK

Program otvorenih predavanja počinje u ponedeljak, 19. avgusta (19h), predavanjem Karen Barad, jedne od najznačjnijih teoretičarki u domenu rodnih, kvir i naučnih studija, koja je napravila ogromne pomake u paradigmama i metodologijama u oblasti humanistike otvorivši dijalog kvantne i teorijske fizike sa društvenim naukama i feminističkim diskursom. Karen Barad je profesorka na Feminističkim studijama, filozofiji i studijama istorije svesti na Kalifornijskom Univerzitetu – Santa Kruz. Karen Barad je autorka knjige “Meeting the Universe Highway: Quantum Physics and the Entaglement of Matter and Meaning” (Duke University Press, 2007). Održaće predavanje na temu Troubling Time/s and Ecologies of Nothingness: Re/turning, Remembering, and Facing the Incalculable.

U utorak, 20. avgusta (19h) predavanje će održati profesorka Ticijana TeranovaA Genealogy of Digital Social Networks. Ticijana Teranova je vanredna profesorka Kulturalnih studija i digitalnih medija na Univerzitetu u Napulju – L`Orientale, i trenutno radi na dve knjige o algoritmima, finansijalizaciji, digitalnim medijima i kognitivnom kapitalizmu.

U četvrtak će se održati dva predavanja. U 12 časova, Svetlana Slapšak, profesorka antropologije i antičkog sveta, antropologije roda i Balkanologije u penziji, održaće predavanje pod naslovom Parrhesia: Foucault and Ancient Democracy. Popodne, u 17 časova, čast nam je da ponudimo video predavanje jedne od najznačajnijih živih feminističkih filozofkinja, Lis Irigaraj, direktorke filozofskih istraživanja pri Nacionalnom centru za naučna istraživanja, koja je pokrenula i uspostavila neke od najvažnijih feminističkih paradigmi i pokreta u dvadesetom veku. Predavanje Lis Irigaraj nosi naslov To be Born: Genesis of a New Human Being.

Letnja škola za seksualnosti, kulture i politike je stalan projekat u organizaciji Centra za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK) u saradnji sa Fakultetom za medije i komunikacije – Departmanom za studije politike. Opšti cilj Škole je da okupi studente postdiplomce, profesore i predavače iz Istočne i Zapadne Evrope i promoviše zajedničku platformu za istraživanja i transdisciplinarno teorijsko promišljanje kompleksnog preplitanja seksualnosti, kulture i politike, a zatim i razmena i preispitivanje geopolitički determinisanih diskursa u istraživanju seksualnosti, studija roda i kvir teorije.

Letnju školu za seksualnosti, kulture i politike podržao je Francuski institut u Srbiji.