Otvoreni video kurs: ABZ savremene estetike i teorije umetnosti

Otvoreni video kurs:
ABZ savremene estetike i teorije umetnosti

Šta se desilo sa estetikom u poslednjih stotinu godina?
Otvoreni kurs dekana FMK prof. dr Miška Šuvakovića u sedam video predavanja.

ABZ savremene estetike i teorije umetnosti otvoreni kurs 2021
KONTRADIKCIJE I ANTAGONIZMI
– IZABRANI DETALJI TEORIJSKIH RATOVA

Na novom otvorenom kursu, u seriji video predavanja, prof. dr Miško Šuvaković govori o statusu savremene estetike i odnosima estetike, filozofije, teorije umetnosti i umetničkih praksi u poslednjih stotinu godina. Kurs je nastao po rukopisu poglavlja iz knjige 3E: Estetika, Epistemologija, Etika spekulativnih i De Re medija (FMK, Beograd, 2020). Razmatramo granice pisma/govora o estetičkim teoretizacijama umetnosti, ali i kako se iz umetničkih praksi izvode teorijski koncepti. Cilj video kursa je suočenje teoretizacija istorije estetike i estetičke teorije danas.
To „danas“ se fokusira i preispituje.

1. Procesuiranje estetike /
2. Estetička tradicija i njeni diskontinuiteti: logika krize

3. Nelinearnost – rezovi rubova: estetički Blitzkrieg – teorijska kadriranja poput filmske montaže

4. Filozofija umetnosti i izvor umetničkog dela: od metafizičkog do žargona

5. Uporedne estetičke paradigme, estetika posle Drugog svetskog rata

6. Estetika na kraju i neposredno posle Hladnog rata

7. Od epistemološkog preloma preko „teorijskih obrta” do estetičkih rojeva