Otvoreni kurs: Analiza kapitalističkog svetskog sistema

Otvoreni kurs: Analiza kapitalističkog svetskog sistema

Novi otvoreni kurs profesora Rastka MočnikaRadeta Pantića održaće se od marta do maja 2019. godine na Fakultetu za medije i komunikacije.

Analiza kapitalističkog svetskog sistema

Analiza kapitalističkog svetskog sistema je otvoreni kurs u okviru master studijskog programa Kritičke studije politike. Kurs je otvoren za studentkinje i studente svih visokoškolskih ustanova i studijskih programa svih nivoa, kao i za svu zainteresovanu javnost.

O kursu

Suočavanje sa savremenim društvenim procesima traži integrisano znanje iz humanističke i društvene teorije. Kurs predstavlja različite metode putem kojih klasične i savremene teorije analiziraju nastanak i razvoj kapitalističkog svetskog sistema, njegove krize, kao i aktuelne probleme, kao što su nejednakost u nacionalnim i u svetskim razmerama, vladavina finansijskog kapitala, državni dug, itd. Kurs proizilazi iz zamisli integracije društvenih nauka u jedinstvenu teorijsku platformu koja bi mogla poslužiti kao osnova za transformacione društvene prakse. Posebnu pažnju kurs polaže na predstavljanje i obrazlaganje političko-ekonomskih teorija i na njihovo povezivanje sa ostalim društvenim i humanističkim disciplinama. Polaznice i polaznici kursa stiču sistematično znanje uz pomoć koga su u mogućnosti da sagledaju aktuelne društvene procese kao deo istorijskih procesa „dugog trajanja“, kao i sposobnost za kritičku analizu savremenih problema mimo ustaljenih i opšte prihvaćenih interpretacija.

Rastko Močnik
Rade Pantić Teorija simboličkih formacija
Predavanja

1. Marksova kritika političke ekonomije i teorija eksploatacije
2. Proizvodnja vrednosti i društvene klase (Smit, Marks, operaisti)
3. Teorija vrednosti i učinci slobodnog tržišta (klasici, neoklasici, Marks)
4. Teorije krize
5. Finansijski kapital
6. Teorije monopolnog kapitalizma (Baran, Svizi, Amin)
7. Uvod u analizu svetskog sistema (Volerstin, Arigi)
8. Nejednaka razmena: proizvodnja i raspodela vrednosti u svetskom sistemu (Emanuel, Amin)
9. Kriza države blagostanja i neoliberalni kapitalizam
10. Evropska unija i kriza državnog duga
11. Planiranje i tržište: problematika socijalističkog načina proizvodnje
12. Postsocijalizam i periferni kapitalizam

 

Predavanja na otvorenom kursu će se održati u drugom semestru akademske 2018/19. godine. Svakog meseca (mart, april i maj 2019) biće izveden po jedan nedeljni nastavni blok.

Pozivamo sve zainteresovane studente i javnost da se prijave za učešće na otvorenom kursu. Prijavu za učešće možete poslati profesoru Radetu Pantiću na mejl rade.pantic@fmk.edu.rs.