Otvoreni kurs: Filozofija medija

Departman za medije i komunikacije vas poziva na otvoreni kurs prof. dr Hansa-Georga Milera (Univerzitet u Makau), koji će se održati od 25. marta do 29. aprila na FMK. Molimo vas da se za učešće na kursu prijavite popunjavanjem online formulara.

Filozofija medija dr Hans-Georg Miler

Kurs „Filozofija medija“ pruža kritički pregled teorije medija, uključujući kritičku teoriju (Benjamin, Adorno), francuske teoretičare (Debor, Bodrijar), severnoameričke mislioce (Mekluan, Čomski) i teoriju socijalnih sistema (Luman). Na kursu ćemo ove teorije primeniti na savremene društvene mreže, postavljajući okvir teorije medija 21. veka.

Dr Hans-Georg Miler je profesor filozofije na Univerzitetu u Makau. Njegovo istraživanje je usmereno na socijalnu i političku misao, kao i na kinesku i komparativnu filozofiju, posebno daoizam. Autor je knjiga „Genuine Pretending: On the Philosophy of the Zhuangzi“ (sa Paulom D’Ambrosiom), „The Radical Luhmann“, „The Philosophy of the Daodejing“ i „The Moral Fool: A Case for Amorality“, koje su objavljene u izdanju Columbia University Press. Miler je takođe kreator sadržaja na YouTube kanalima „Carefree Wandering“ i „Philosophy in Motion“.

Predavanja se održavaju ponedeljkom od 19 časova na četvrtom spratu FMK, prema sledećem rasporedu:
25. mart od 19h sala 407
1. april od 19h sala 407
8. april od 19h sala 407
15. april od 19h sala 407
22. april od 19h sala 407
29. april od 19h sala 407

Napomena za studente FMK: Kurs nosi 3 ESPB i besplatan je za sve studente FMK koji pohađaju nastavu na kursu. Kurs ne zamenjuje izborne predmete predviđene planom i programom studija, a bodovi će biti navedeni u dodatku diplome nakon završenih studija.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.