Otvoreni kurs: Kontekstualne umetničke prakse

Otvoreni kurs: Kontekstualne umetničke prakse

Zašto je kontekst bitan za savremenu umetnost? Kako je kontekst od skupa spoljašnjih okolnosti na kraju 20. veka postao sastavni deo produkcije i prezentacije umetničkog rada? Da li je na kraju 20. i početku 21. veka ono što definiše umetnički rad upravo kontekst?

Kontekstualne umetničke prakse

Jedna od najzanimljivijih pojava u savremenoj umetnosti je nestajanje jasnih razlika između umetničkog i neumetničkog, gubitak specifičnog umetničkog kvaliteta. Efekat toga je da sve ili gotovo sve može biti deo umetničkog rada, što razumevanje savremene umetnosti čini kompleksnim i različitim u odnosu na konvencionalno poimanje umetnosti. Ovaj istraživački kurs će ponuditi nove interpretativne alate za razumevanje savremene umetnosti polazeći od pretpostavke da ključnu ulogu u tome ima upravo kontekst.

Otvoreni kurs prof. dr Maje Stanković  održaće se u letnjem semestru na Departmanu za digitalne umetnosti FMK, od februara do maja 2019. Učešće na kursu je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane. Prijavu možete poslati na imejl: maja.stankovic@fmk.edu.rs.

Maja Stanković Kontekstualne umetničke prakse FMK
Kontekstualne umetničke prakse
Istraživanja:

I modul: Kontekstualizacija
Od analognog do digitalnog teksta

Zašto kontekst?
Šta je kontekst? Kako se može definisati? Zašto je neophodan za razumevanje savremene umetnosti?

Kako funkcioniše kontekst?
Kako funkcioniše u tradicionalnoj umetnosti, kako u modernoj, a kako u savremenoj umetnosti?

Istraživački rad: vizuelizacija teksta
Šta je konceptualna analiza, šta relaciona i zašto je bitna vizuelizacija?

• Prezentacije istraživačkog rada

 

II modul: rekontekstualizacija

Šta je fragmentarno mišljenje u umetnosti i kakva je njegova veza sa kontekstom?
Suština, dubina, unutrašnji smisao ili…?

Temporalnost
Kako je temporalnost postala naša “sudbina”? Da li živimo u doba “večne” temporalnosti?

Istraživački rad
Da li isti motiv / predmet / umetnički rad ima isto značenje bez obzira na kontekst? Kako se menja smisao u odnosu na kontekst? Šta znači “kontrolisati” kontekst?

• Prezentacije i razgovor

 

III modul: individualni istraživački rad

Kako su nestale jasne granice između institucionalnog i vaninstitucionalnog umetničkog delovanja?
Kako je muzej izgubio eksluzivnu ulogu?

Kako su nestale jasne granice između umetničkog i ne-umetničkog?
Kako je biopolitika ušla u umetnost? Šta su biopolitičke prakse? Zašto su kontekstualne?

Istraživački rad
Kako kontekstualizovati istraživanje? Kako kontekstualizovati umetnički rad?
Kako prepoznati intenzitet kontekstualne senzibilnosti?

• Prezentacije, razgovor…