Otvoreni kurs: Kreativno pisanje za 21. vek

Otvoreni kurs: Kreativno pisanje za 21. vek

Pisanje je sekira, kaže Kafka,  koja razbija led u nama. Pisanje je, šapuću Borhes i Edgar Alan Po, put u nepoznato bez kupljene povratne karte. Pisanje je, razotkrivaju Virdžinija Vulf i Judita Šalgo, put oko sveta koji se odigrava u zagrljaju naše sopstvene sobe ali posle koga nećemo znati ni kom rodu ni kom plemenu pripadamo. Pisanje je, pokazuju Bertold Breht i Srđan Valjarević, onaj strašni nokaut koji moramo naučiti da izdržimo na nogama ako i sami želimo da ga zadamo. Pisanje je, kažu Bernhard, Milena i Barbi Marković, uspavanka za smrt.

Otvoreni kurs Tatjane Rosić Kreativno pisanje

Upravo zato pisanje je ozbiljna veština koja se može i mora (na)učiti. Tajna svakog pisanja krije se u intelektualnoj i duhovnoj spremnosti za avanturu u kojoj će se svet kritički sagledati te izmeriti drugačijim aršinima i rečima.  Tajna pisanja krije se u pažljivo otvorenom oku spremnom da pronicljivo posmatra svet, u strpljivom uhu koje nagnuto iščekuje da čuje šapat neizrečene tajne, u radoznalom duhu i strasnom, nespokojnom srcu spremnom da se otisne na putovanje ka dalekom horizontu.

Svaki dobar pisac zna da je pisanje oblik neumornog, svakodnevnog treninga koji iskušava našu spremnost da se posvetimo tekstu. No, ne strahujte. Nije reč o kursu za samuraje iako je jedan od njih, Mišima, bio jedan od najvećih pisaca 20. veka. Ovo je kurs koji bi da vaš spisateljski pogled učini oštrijim, sluh tananijim, duh ljubopitljivijim u potrazi za pravom rečju i pravom verzijom vašeg teksta za 21. vek, teksta u nastajanju. Pisaćemo, čitati i diskutovati kako bismo odgovorili na izazove vremena koje zahteva nove načine pisanja i nov pristup pripovedanju.

Kako nije svako podjednako dobar u svim sportovima i žanrovima okušaćemo se ovoga puta u tri discipline – kratkoj priči, remake-u kratke priče i autorskoj kolumni. Za kraj, poentiraćemo sve to autorskim manifestom koji nastaje kao odgovor na izazove savremenog pisanja u svetu masovnih medija i društvenih mreža, jedne od najdrevnijih veština komunikacije koja danas postaje sve raznovrsnija, obuhvatajući SMS, email i Twitter poruku, Instagram dnevnik i Facebook post, reklamni spot ili slogan, filmski i TV scenario, političke govore i kampanje, novinske reportaže i vesti, kao i čitav niz novih, hibridnih analogno-digitalnih, multimedijalnih narativnih i pesničkih formi koje će dobiti ime tek zahvaljujući vašim tekstovima.

Kreativno pisanje FMK mediji i komunikacije

Kurs prof. dr Tatjane Rosić Ilić održaće se od februara do maja 2019. na Departmanu za medije i komunikacije FMK. Učešće na kursu je besplatno i otvoreno za prvih 35 prijavljenih učesnika. Prijavu možete poslati na mejl: fmk@singidunum.ac.rs.

 

Teme

1. Napiši/pošalji pismo ili bar razglednicu, molim te!
Ili: Šta to pisanje može a druge komunikacijske i umetničke prakse ne mogu?
2. Beležnica ili laptop?
Kako, kad i gde pišemo? I svi oni tekstovi i poruke koje smo napisali a nikada nismo nikome pokazali ni poslali.
3. Koliko je reči potrebno da bismo se razumeli? Ekonomija sažetosti: fragment, Twitter poruka i (kratka) priča.
4. Twitter poruka i (kratka) priča: zagonetka imena i naslova.
5. Twitter poruka i (kratka) priča: poentiranje.
6. Moja kratka/moja Twitter priča.
7. Napiši me ponovo! Kako, zašto i kada pisati remake.
8. Moj najdraži književni remake.
9. Moj remake.
10. Autorska kolumna I: intertekstualnost i svakodnevnica.
11. Autorska kolumna II: zašto je polemika važan i težak žanr?
12. Moja autorska kolumna.
13. Zašto manifest?
14. Ključne reči manifesta.
15. Moj autorski manifest.