Otvoreni kurs: Neuronauke i objektni odnosi

Departman za psihologiju FMK vas poziva na otvoreni kurs profesora Dragana Švrakića, koji će se održati onlajn tokom aprila i maja 2022. godine, svakog petka od 17 do 20 časova.

Otvoreni kurs: Neuronauke i objektni odnosi FMK

Kurs je besplatan i otvoren za sve zainteresovane učesnike.
Molimo vas da prijavu za učešće pošaljete pre početka kursa, popunjavanjem onlajn formulara.

Osnovni cilj otvorenog kursa „Neuronauke i objektni odnosi“ je da polaznici uključe neurobiološki diskurs najnovijih naučnih istraživanja u način svog razmišljanja o psihoterapiji, kao i integracija psihodinamskog i neurobiološkog diskursa u savremenu paradigmu za tumačenje ličnosti i poremećaja ličnosti. Cilj kursa je i detaljno upoznavanje polaznika sa naučnim činjenicama koje ukazuju na to da savremena neuronauka konačno pruža dokaze za mnoge psihodinamske koncepte nastale u prošlom veku.

Prof. dr Dragan Švrakić je redovni profesor psihijatrije na Departmanu za psihijatriju na Washington University School of Medicine u Sent Luisu, Misuri, SAD. Gostujući je predavač na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije. Jedan je od članova renomirane „Sent Luis“ grupe istraživača koja je dala pionirske doprinose u studijama genotipsko-fenotipske arhitekture složenih mentalnih bolesti, odnosno formulisala sedmofaktorski psihobiološki model ličnosti i poremećaja ličnosti koji je danas jedan od vodećih u svetu. Njegovi istraživački radovi sa kolegama sa Vašington univerziteta spadaju u najcitiranije u internacionalnim razmerama. Član je Srpske akademije nauka i Internacionalnog konzorcijuma za genetske studije mentalnih bolesti.

Prvo predavanje održaće se u petak, 8. aprila od 17 do 20 časova.
Link za predavanje ćete dobiti imejlom, na adresu koju ste ostavili u prijavnom formularu.

Teme predavanja:

1. Ljudski mozak kao organ uma: materija u pozadini uma
Mozak: modularni dizajn sastavljan tokom evolucije
Prefrontalna kora i kognitivna feedback kontrola subkortikalnih procesa: suština HomoSapiens-a

2. Genom, mozak/um, okolina: interaktivni kvartet u mentalnom razvoju

3. Ljudski um i mentalna aktivnost
Konektovane i funkcionalne moždane mreže: dinamička interakcija mreža u osnovi uma
“Default” ljudskog mozga je budno putovanje kroz sećanja i umove drugih  osoba
“Default” moždana mreža antikorelisana sa mrežama zadataka
“Default” mreža kao neuralni substrat selfa
Razvoj uma kroz punktuiranu homeostazu (skokoviti ekvilibrijum)

4. Ličnost i njeni subsistemi: sekvencijalna ne-hijerarhijska organizacija uma jedinstvena za svakoga
Razvoj ličnosti: samo-organizujući psihobiološki kompleks

5. Neuronauka objektnih odnosa
Teorija objektnih odnosa: osnovne informacije
Somatosenzorni koreni objektnih odnosa
Projekcija i Introjekcija – mehanizmi nastanka uma
“Phantazija” osnova prvih projekcija: biološka šifra mozga da pretvara nesvesne instinkte i afekte u primitivne mentalne forme

6. Parcijalni objektni odnosi
Mehanizam splitting-a: prvi organizator uma u normalnosti, heroj psihološkog preživljavanja u patologiji
Neuronauka parcijalnih objektnih odnosa
Tehnologija istraživanja: kontrolisana ekspresija DNA i optogenetika
Prefrontalni korteks i spliting: dilema “kokoška ili jaje”

7. Integrisani objektni odnosi: Kognitivna integracija splitting-a
(a) Integracija polarizovanog iskustva
Konverzija epizodičke u semantičku memoriju: generalizacija znanja iz specifičnih iskustava
Prirodna tendencija ka učenju šema i rudimentarna radna memorija u integraciji splitting-a i parcijalnih objektnih odnosa

8. Kognitivni model: (A. Beck) dopunjuje teoriju objektnih odnosa
(b) Mentalna separacija self- i object-reprezentacija

9. Integracija objektnih odnosa i depresivna pozicija (M. Klein)
Prorada (“working through”) osećanja depresivne pozicije (zavist, anksioznost zbog gubitka objekta, krivica, agresija)
Neuronaka prorade depresivne pozicije

10. Atačment: prve manifestacije objektnih odnosa
Neuronauka ključnih postulata teorije objektnih odnosa
Objektni odnosi kao građevne jedinice svakog iskustva
Objektni odnosi su dinamični i reverzibilni

11. Poremećaj ličnosti: kada parcijalni objektni odnosi grade um
Nesvesna radna memorija: skriveni sloj uma
Nesvesna radna memorija: polje operacija mehanizama odbrane
Neuropatologija poremećaja ličnosti
Homeostatska kompenzacija kroz fantaziju – mehanizam poremećaja ličnosti

12. Neuronauka psihodinamske psihoterapije
Psihodinamske intervencije restrukturišu implicitnu shemu parcijalnih objektnih odnosa
Neuralni mehanizmi promene infrastrukture novog iskustva kroz psihodinamsku psihoterapiju

Otvoreni kurs „Neuronauke i objektni odnosi“ je organizovan u okviru master programa Primenjena psihologija na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.