Otvoreni kurs: Priroda, društvo i socijalna ekologija

Fakultet za medije i komunikacije u saradnji sa Fondacijom “Hajnrih Bel” organizuje otvoreni kurs “Priroda, društvo i socijalna ekologija” koji će se održati online u zimskom semestru akademske 2021/22. – od oktobra do januara meseca. Termin predavanja je ponedeljkom od 15 časova, putem Zoom platforme.

Otvoreni kurs: Priroda, društvo i socijalna ekologija

Kurs je otvoren za studentkinje i studente svih visokoškolskih ustanova i studijskih programa svih nivoa, kao i za svu zainteresovanu javnost. Molimo vas da prijavu za učešće na otvorenom kursu pošaljete popunjavanjem prijavnog formulara.

Kurs ispituje osnovne pojmove, ideje i koncepte političke ekologije kao naučne grane koja proučava odnos društvene i prirodne stvarnosti. Predavanja ćemo započeti problematizacijom koncepata društva i prirode, nastaviti razradom različitih diskursa u okviru političke ekologije, a završiti konkretnim primerima iz Srbije i „vrućim temama“ na kojima se ovi koncepti i diskursi prelamaju i mogu dodatno istražiti.

Predviđeni program omogućava polaznicima kursa uvid u nove pojmove ove naučne discipline i pruža temelj za učešće u aktuelnim društvenim i akademskim raspravama. Zbog toga su iz kursa izolovani pokušaji definisanja teme i naučnih metoda političke ekologije kao zasebne discipline, već je svaka nastavna jedinica zamišljena kao novi pogled na teme sa kojima su se studenti i studentkinje već susretali u akademskoj i društveno-političkoj stvarnosti.

Program kursa:

1. Uvodno predavanje
2. Priroda i društvo, gde su granice?
3. Da li je priroda društveni konstrukt?
4. Zelene stranke: primer stranka Zelenih u SRN
5. Održivi razvoj i zelena ekonomija
6. Odrast
7. Commons, primeri stanovanja i energetskih zadruga
8. Kolokvijum
9.  Solidarna ekonomija
10. Održiva urbana mobilnost
11. Praktični primer: inicijativa iz Bačkog Monoštora / Stanišića
12. Kvalitet vazduha
13. Klimatske promene: šta znamo i šta nam je činiti?
14. Poglavlje 27 u pregovorima sa EU

Otvoreni kurs je deo akademskog programa Studije politike na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.