Online otvoreni kurs: Posle Jugoslavije – natrag na periferiju

Online otvoreni kurs:
Posle Jugoslavije – natrag na periferiju

Otvoreni kurs profesora Rastka Močnika i Radeta Pantića održaće se online, od oktobra do decembra 2020. godine.

Močnik Pantić Posle Jugoslavije natrag na periferiju

Posle Jugoslavije: natrag na periferiju je otvoreni kurs u okviru master studijskog programa Kritičke studije politike, Departmana za studije politike pri Fakultetu za medije i komunikacije. Kurs je otvoren za studentkinje i studente svih visokoškolskih ustanova i studijskih programa svih nivoa, kao i za svu zainteresovanu javnost.

O kursu

Suočavanje sa savremenim društvenim problemima i praktikovanje antisistemske politike zahteva teorijsku analizu kompleksnih političko-ekonomskih procesa koji su zemlje nastale raspadom Jugoslavije vratili u položaj perifernih država kapitalističkog svetskog sistema u kome su se one nalazile pre Drugog svetskog rata. Kurs polazi od krize jugoslovenskog socijalističkog projekta i raspada socijalističke federacije i prati mehanizme kolonijalizacije novonastalih država i njihovih ekonomija od strane krupnog internacionalnog kapitala. Uvođenje kapitalizma u post-jugoslovenski prostor se posmatra iz šire vizure globalne krize akumulacije kapitala i neoliberalnog odgovora na ovu krizu. Kurs stoga želi da predloži teorijski aparat koji je u stanju da poveže analizu unutrašnjih procesa koji su doveli do raspada zajedničke zemlje i stvaranja novih vladajućih klasa na ovim prostorima sa analizom svetsko-sistemskih procesa koji su nastupili nakon krize kapitalizma sedamdesetih godina prošlog veka.

Predavanja

1. Globalni kontekst raspada Jugoslavije 1: Uspon neoliberalizma i dominacija finansijskog kapitala (Chesnais, Duménil-Levy)

2. Globalni kontekst raspada Jugoslavije 2: Neoliberalizam iz ugla „političkog marksizma“ (Germann)

3. Globalni kontekst raspada Jugoslavije 3: Međunarodna podela rada (geopolitička ekonomija, globalni proizvodni lanci)

4. Globalni kontekst raspada Jugoslavije 4: Radnička klasa u kapitalizmu (operaisti, Silver)

5. „Tri reda“ socijalističke birokratije i piemontska funkcija restauracijske države (Duby, Moore, Hegel, Marx, Praxis, Gramsci, Duménil-Levy, Bettelheim, González-Villa)

6. Klasne borbe i raspad Jugoslavije (analiza studije Kapital i rad u SFRJ)

7. Međunarodna podela rada, migracije i raspad Jugoslavije (Schierup)

8. Uvođenje kapitalizma u Sloveniji (Podvršič)

9. Uvođenje kapitalizma u Srbiji

10. Otpori uvođenju kapitalizma (Breznik, Novaković)

11. Politički procesi u perifernom kapitalizmu: buržoaska demokratija, „populizam“, Evropska unija

12. Kritika studija sećanja i „jugonostalgije“ (Breznik, Močnik)

 

Predavanja na otvorenom kursu će se održati u prvom semestru akademske 2020/21. godine, od oktobra do decembra, po jedno predavanje nedeljno.

Pozivamo zainteresovane studentkinje, studente i sve zainteresovane da se prijave za učešće na otvorenom kursu. Prijavu za učešće možete poslati profesoru Radetu Pantiću na imejl rade.pantic@fmk.edu.rs.