Otvoreni kurs “Savremeni grad: politike, društvo, umetnost”

By 04.10.2018Vesti

Otvoreni kurs
"Savremeni grad: politike, društvo, umetnost"

Profesor Igor Štiks održaće otvoreni kurs u prvom semestru akademske 2018/19. godine na Fakultetu za medije i komunikacije, u okviru master studijskog programa Kritičke studije politike. Kurs je otvoren za studentkinje i studente svih visokoškolskih ustanova i studijskih programa svih nivoa, kao i zainteresovanu javnost.

Otvoreni kurs Igora Štiksa Savremeni grad na FMK
O kursu

Studenti će se upoznati sa relevantnim urbanim teorijama, kao i sociološkim i politikološkim pristupima istraživanju savremenog grada. Bavićemo se pitanjima urbanog građanstva, globalnog grada, odnosa javnog i privatnog prostora, politikama džentrifikacije i urbane regeneracije, razumevanjem odnosa između urbanog prostora i društvenih sukoba, ulogom umetnosti, kao i urbanim pokretima.

Teme
 • Šta je savremeni grad?
 • Grad kroz istoriju
 • Globalni grad: globalizacija, identiteti i sukobi
 • Kreativni grad: idealizacija i kritika
 • Džentrifikacija grada
 • Postindustrijski grad
 • Arhitektura i politika
 • Podeljeni grad: rasa, klasa, kultura
 • Javni prostor: privatizacije i otpori
 • Pravo na grad: urbani društveni pokreti
 • Urbana umetnost: subverzivnost i estetizacija
 • Postsocijalistički grad
 • Budućnost grada

 

Predavač: Prof. dr. Igor Štiks

Predavanja na otvorenom kursu će se održati u prvom semestru akademske 2018/19. godine. Prvo predavanje će se održati 5. novembra 2018.

Pozivamo sve zainteresovane studente i javnost da se prijave za učešće na otvorenom kursu. Prijavu za učešće možete poslati profesoru Štiksu na mejl igor.stiks@fmk.edu.rs.