Otvoreni projekat „Šta je rod?”

Francuski institut u Beogradu u saradnji sa Fakultetom za medije i komunikacije, Institutom za filozofiju i društvenu teoriju, Trećim programom Radio Beograda i organizacijom XY Spectrum zajednički realizuje otvoreni projekat pod nazivom „Šta je rod?”.

Otvoreni projekat „Šta je rod?”

Cilj projekta je da oko pitanja roda (gender) okupi renomirane stručnjake/inje i istraživače/ice različitih profesija iz Srbije, Francuske i regiona, kao i aktiviste/kinje, kako bi se teorija, praksa i proživljena lična iskustva doveli u direktan i konstruktivan dijalog. Intencija je da se tematika seksualnog i rodnog identiteta, kao i rodne ravnopravnosti, predstavi široj javnosti na pristupačan, zanimljiv i interaktivan način, ali i da se predlože političke mere koje bi društvo učinile socijalno pravednijim ne samo u smislu poštovanja prava i sloboda seksualnih i rodnih manjina objedinjenih pod akronimom LGBTIQ+, već i u kontekstu reaktualizacije pitanja ženskih prava, na čiju ugroženost ukazuju mnogi savremeni procesi širom Evrope.

Prva tribina pod nazivom „Rod između medicine i prava: interseks” fokusira se na probleme današnjih interseksualnih osoba, koje se (u Francuskoj, kao i u Srbiji), suočavaju s brutalnim narušavanjem njihove lične autonomije, budući da u mnogim slučajevima i dalje, u najranijem detinjstvu, bivaju podvrgnute hirurškim zahvatima i drugim medicinskim tretmanima koji imaju za cilj da „normalizuju“ njihova tela prema dominantnom binarnom modelu pola/roda. Iako, teoretski, interseks osobe uživaju ista ljudska prava kao i „pravi muškarci“ i „prave žene“, one su u praksi uglavnom lišene tih prava jer se, na prvom mestu, ne poštuje njihovo pravo na fizički integritet. Šta se u vezi s tim čini i šta bi moglo da se učini u našim dvema državama, kao i u evropskom kontekstu? Kakav bi trebalo da bude odnos društva i, naročito, države, prema svima onima kojima je pričinjena nepopravljiva šteta tokom nekog ranijeg perioda? Pozivamo vas na razgovor koji će se održati u utorak, 26. aprila 2022. u Centru za kulturnu dekontaminaciju (Birčaninova 21) u 18 časova. U diskusiju će nas svojom prezentacijom uvesti francuski pravni eksperti Mila Petkova i Benžamen Moron-Pieš.

Učesnici:

  • Benžamen Moron-Pieš (pravnik, Université Lumière Lyon 2)
  • Mila Petkova (advokatica, Advokatska kancelarija Pitcho & Petkova, Pariz)
  • Jelena Simić (pravnica, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu)
  • Vladimir Kojović (hirurg, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Medicinskog fakulteta u Beogradu)
  • Kristian Ranđelović (interseks aktivista, Organizacija XY Spektrum, Beograd)

Moderator:
Predrag Šarčević (antropolog, RTS Radio Beograd Treći program)

Događaj će otvoriti Tobias Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu.

Razgovor će se voditi na srpskom i francuskom jeziku, uz obezbeđen simultani prevod.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.