Dr Brižit Subrujar: Mit o vampiru iz perspektive postmodernističke psihopatologije

Departman za psihologiju FMK vas poziva na otvoreno predavanje dr Brižit Subrujar, koje će se održati u petak 1. marta, u Sali 401, sa početkom u 18 časova.

Dr Brižit Subrujar (Brigit Soubrouillard) je potpredsednica Međunarodnog udruženja za analitičku psihologiju – IAAP, organizatorka regionalnog programa Router za Centralnu Evropu i mediteransko/atlantske regione, stručna saradnica Hong Kong Developing Group i predsednica Radne grupe za rad s decom i adolescentima IAAP. Bila je predsednica SFPA – Francuskog udruženja za analitičku psihologiju. Doktorirala je kliničku psihologiju na Pacifica Graduate Institute u SAD i obučavala se u Cirihu u okviru dvostrukog programa za analizu odraslih i analizu dece i adolescenata. Živi i radi u Strazburu.

O predavanju:

Ako mitovi antike govore o fundamentalnim ljudskim pitanjima, moderni mitovi koji su nastali tokom perioda Prosvetiteljstva (u 17. i 18. veku) najavljuju posebne probleme s kojima se savremena i postmoderna društva danas suočavaju. Predavanje dr Subrujar će istražiti mit o vampiru koji uvodi savremene oblike psihopatologije, poput narcisističkog i graničnog poremećaja ličnosti, kao i psihopatskih osobina. Predavanje istražuje poreklo različitih aspekata mita, a zatim i načine na koje mit o vampiru odražava postmodernost.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.