Posle istine: izložba studenata digitalnih umetnosti

By 12.03.2019Vesti

Posle istine:
izložba studenata digitalnih umetnosti

Izložba radova Eme Teokarević, Jelene Redžić i Filipa Čekića biće otvorena u utorak 19. marta u 19h u Galeriji Doma kulture “Studentski grad”.

Izložba “Posle istine” se sastoji od tri rada koji su deo master projekata na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije čiji je mentor prof. dr Maja Stanković: serije video radova Eme Teokarević pod nazivom “Mama, Maja, Branka” (2018), video projekcija i crteža Jelene Redžić sa nazivom “Jovan Vladimir” (2018) i “MAD – Mutually Assured Distraction”, serije fotografija Filipa Čekića (2019).

Ema Teokarević, Mama, Maja, Branka (2018)

Ema Teokarević, Mama, Maja, Branka (2018), frejm iz video rada

Video radovi Eme Teokarević deo su master rada “Video ispovesti: narcisističke i participativne umetničke prakse u video artu” odbranjenog 2018. godine. U radu kombinuje elemente video ispovesti, muzičkog spota i participacije u funkciji artikulacije “životnih priča” svojih junakinja ispunjenih željama, strahovima i nadom.

Jelena Redžić, Jovan Vladimir (2018)

Jelena Redžić, Jovan Vladimir (2018), frejm iz video rada

Video projekcija i crteži Jelene Redžić nastali su u okviru master rada pod nazivom “Odnos realnog i imaginarnog prostora u slici: dokument vs. crtež” koji je odbranjen 2018. godine. Ona ispituje odnos realnog i imaginarnog prostora u slici ukazujući na koji način se prepliću, dopunjuju, dezintegrišu i iznova integrišu, što se reflektuje na sve aspekte našeg života.

Filip Čekić, MAD – Mutually Assured Distraction (2019), fotografije

Filip Čekić, MAD – Mutually Assured Distraction (2019), fotografije

Serija fotografija Filipa Čekića, deo je master rada “Umetnost i cenzura – od istorijskog do savremenog fašizma”. Polazeći od igre rečima izvedenih iz hladnoratovske vojne strategije (destruction-distraction) on problematizuje na koji način se pomoću različitih socijalnih normi skreće pažnja sa gorućih pitanja i uspostavlja konsenzus za afirmisanje – nepažnje!

 

Sva tri rada na različite načine ocrtavaju destabilizovanje jasnih granica između realnog, istinitog, imaginarnog, nametnutog, medijskog, neistinitog i intimnog uvodeći nas u širok, nedefinisan i disperzivan prostor POSLE ISTINE.

Izložba je otvorena do 31. marta u Galeriji Doma kulture “Studentski grad” (Bulevar Zorana Đinđića 179).