Postkolonijalizam: teorija, fikcija, realno

By 06.05.2019Vesti

Postkolonijalizam: teorija, fikcija, realno

Pozivamo vas na tribinski razgovor “Postkolonijalizam: teorija, fikcija, realno” koji će se održati u četvrtak, 9. maja, u 18 časova u Kulturnom centru Magacin (Kraljevića Marka 4-8).

Postkolonijalizam: teorija, fikcija, realno

Učestvuju:
* Aleksandra Perišić, teoretičarka književnosti (Univerzitet u Majamiju)
* Arijana Luburić Cvijanović, teoretičarka književnosti (Filozofski fakultet u Novom Sadu)

Razgovor vode:
* Maša Tomanović, urednica (Darma Books)
* Ivan Isailović, urednik (FMK knjige)

Aleksandra Perišić

Arijana Luburić Cvijanović

Isprva koncipiran kao argumentativni jezik afričke borbe za nezavisnost, postkolonijalni diskurs postao je višedisciplinarno polje rasprave o ne-evropskim identitetima, kulturnom Drugom i generalnoj epistemologiji (političke) dominacije. Doskora ograničeni ideološkom terminologijom civilizacije Zapada, autori iz bivših kolonija i afroamerički autori koriste evropske književne i diskurzivne forme kako bi formirali prostor artikulacije postkolonijalne egzistencijalne i socijalne realnosti.

Tribina „Postkolonijalizam: teorija, fikcija, realno“, zamišljena kao razgovor o izdanjima iz edicija „Vreme trešanja“ (FMK knjige) i „Sankofa“ (Darma Books), ispitivaće odnos između savremenog konteksta postkolonijalne kritike i njenog prisustva u književnim narativima modernih afričkih i afroameričkih autora – ujedno problematizujući odnos datih tekstualnih medijuma prema nesvodivom iskustvu postkolonijalnog života.

Od dokumentarne proze do autobiografskih eseja i polemičkih rasprava, razmatranje pomenutih narativa odvijaće se u neizbežnom karakteru formalne liminalnosti – kao i njene veze sa generalnim problemom govora o neiskazivom realnom: pokušaja Drugog da dođe do govora o sebi, pokušaja potčinjenih da ovladaju jezikom kolonizatora. Kroz socio-političke kontekste američkog Pokreta za građanska prava, Alžirske revolucije, i kenijskog i nigerijskog postkolonijalnog nasleđa – razgovor o pomenutim autorima podrazumevaće razgovor sa veoma različitih pozicija postkolonijalnog spektra – sa ključnim osvrtom na specifičnost opiranja tih pozicija homogenizujućem diskursu (post)imperijalne svesti. U okviru navedenih pretpostavki, postkolonijalni fenomen posmatraće se poput simptomatične tačke u preseku opštih domena političke etike i individualnog, ljudskog iskustva.