Otvoreno predavanje Hans-Georga Milera: „Problemi moralne komunikacije“

U utorak 16. maja u 11h u Sali 7 FMK profesor Hans-Georg Miler sa Departmana za filozofiju i religijske studije Univerziteta u Makau održaće otvoreno predavanje „Problemi moralne komunikacije: Pogled iz daoističke perspektive“, u okviru predmeta Političke komunikacije.

Predavanje istražuje koncept moralnosti kao efikasnu ali i opasnu formu komunikacije, razmišljanja i življenja, oslanjajući se na teorije Lumana, Ničea, Vitgenštajna, budizma i daoizma. Nasuprot uvreženog verovanja da moralnost predstavlja ličnu osobinu, pružiće osvrt na drugačije stavove kroz poređenje mišljenja Sapolskog i Aristotela, kao i konfučijanizma. Takođe će predstaviti moralnost kao terapeutski koncept fokusiran na blagostanje, umesto na postavljanje normi. Cilj predavanja je podsticanje kritičkog mišljenja o moralu i pružanje alternativnih perspektiva na tradicionalne koncepte moralnosti.

Hans-Georg Miler je profesor filozofije na Univerzitetu u Makau. Njegovo istraživanje je usmereno na socijalnu i političku misao, kao i na kinesku i komparativnu filozofiju, posebno daoizam. Autor je knjiga „Genuine Pretending: On the Philosophy of the Zhuangzi“ (sa Paulom D’Ambrosiom), „The Radical Luhmann“, „The Philosophy of the Daodejing“ i „The Moral Fool: A Case for Amorality“, objavljenih u Columbia University Press. Miler je i kreator sadržaja na YouTube kanalima „Carefree Wandering“ i „Philosophy in Motion“.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.