TV serije: kreativni proces – novi master program na FMK

TV serije: kreativni proces
– novi master program na FMK

Neke inovacije dolaze potpuno neprimetno. One koje promene naš način života tako da to nismo ni primetili. Jedna od takvih inovacija su TV serije, koje su poslednjih nekoliko godina postale veoma popularne i promenile čitav tok savremene umetnosti.

Proizvodnja TV serija master na FMK

Novi master program na FMK je osmišljen tako da omogući sticanje praktičnih veština i teorijskih znanja iz domena kreacije i produkcije visokokvalitetnih audiovizuelnih sadržaja za televiziju kao i sticanje specifičnih stručnih znanja koja omogućavaju da se nakon završenih studija student profesionalno bavi poslovima iz širokog raspona zanimanja, kao što su: kreator TV serija, producent, kreativni producent (showrunner), scenarista, urednik TV programa, programski direktor, kreativni direktor, skript konsultant, naučni istraživač i profesionalni trener edukator iz oblasti kreacije televizijskih serija.

Jednogodišnje master akademske studije namenjene su scenaristima, emiterima i producentima koji se bave audiovizuelnim stvaralaštvom i regionalnog je karaktera, kao jedini takav master program na ovim prostorima. Predavači na programu su vrhunski regionalni eksperti iz domena televizijskih dramskih programa, a mentori programa su Dragan Bjelogrlić i Vuk Ršumović.

Nastavu na master programu čine predavanja, grupne kreativne seanse, vežbe, konsultacije, studijsko-istraživački rad, prezentacije studenata, radionice, projekcije, predavanja gostujućih stručnjaka sa praktičnim iskustvom u datoj oblasti i diskusije sa studentima. Studentkinje i studenti, kroz mentorski sistem rada, razvijaju samostalni, originalni televizijski projekat koji je ujedno i njihov master rad.

Cilj programa je unapređenje znanja i profesionalnih veština kada je u pitanju proces rada, kreativna saradnja i osmišljavanje dramskih sadržaja sa velikim međunarodnim potencijalom. Sa novim izazovima koje 21. vek – sa svojim novim tehnologijama i sredstvima komunikacije, promenama u trendovima i tendencijama audiovizuelne industrije – postavlja pred autore i kreativne producente, cilj nam je da ojačamo profesionalnu osposobljenost u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti u Srbiji, uz razvijanje kulture istraživanja i stalnog usavršavanja u oblastima kreativnog pisanja i kreativne produkcije i uz saznanja o najboljim svetskim profesionalnim praksama u ovoj oblasti.

Saznajte više o uslovima upisa, kursevima i predavačima na novom master programu TV serije: kreativni proces.