Režim rada Fakulteta za medije i komunikacije

By 17.12.2020Vesti

Režim rada Fakulteta za medije i komunikacije

U skladu sa preporukama nadležnih ministarstava, Fakultet za medije i komunikacije je doneo odluku o režimu rada fakulteta tokom epidemije COVID-19.

Službe fakulteta su studentima dostupne putem imejla i brojeva telefona:

Dekanat: dekanat@fmk.edu.rs, 060/2626 474 i 062/233 185
IT služba: it@fmk.edu.rs, 065/4444 237
Studentska služba: studentska.sluzba@fmk.edu.rs, 062/233 152 i 062/233 162

Molimo sve koji imaju potrebu da dođu do zgrade fakulteta da se najave dan ranije putem navedenih kontakata.