Kompanija NIS i FMK potpisali memorandum o saradnji

Kompanija NIS a.d. i Fakultet za medije i komunikacije su ovog petka svečano potpisali memorandum o saradnji.

Kompanija NIS i FMK potpisali memorandum o saradnji

Predmet Memoranduma je saradnja kompanije NIS i Fakulteta za medije i komunikacije u oblasti obrazovanja, istraživanja i transfera znanja. Ideja je da, kroz ovakav vid saradnje, potpisnici sporazuma zajedno unapređuju različite oblike povezivanja naučnog, obrazovnog i stručnog rada Fakulteta sa poslovnim aktivnostima kompanije. Memorandumom o saradnji su predviđena istraživanja i naučno-konsultantske usluge, kao i razmena ideja, znanja, iskustva i obuka putem uzajamnih gostujućih predavanja profesora FMK i stručnjaka NIS kompanije, ali i usavršavanja i obuke zaposlenih u kompaniji NIS.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su članovi uprave Fakulteta za medije i komunikacije prof. dr Nada Popović Perišić, predsednica FMK, prof. dr Aleksandra Perišić, prodekanka za nastavu, prof. dr Luka Bešlagić, rukovodilac Departmana za medije i komunikacije, prof. dr Miodrag Šuvaković, rukovodilac Departmana za humanistiku i teoriju umetnosti i medija. Kompaniju NIS predstavljali su Snežana Lakićević, savetnica zamenika generalnog direktora, Predrag Jovanović, direktor Departmana za marketing, Ivana Radovanović, rukovoditeljka sektora za razvoj i promociju brendova za Srbiju i region, i Anđela Palamar, ekspertkinja za razvoj i promociju goriva i inovativnih usluga za Srbiju.

Tom prilikom, predsednica FMK prof. dr Nada Popović Perišić izjavila je: „Od početka rada Fakulteta, studenti tokom školovanja imaju obaveznu stručnu praksu. Ovakvom kombinacijom teorijskih i praktičnih znanja koje nudi Fakultet, studenti postaju kadri da obavljaju najizazovnije poslove u domenima koje studiraju. Mišljenja sam da je ova kombinacija jedini način da se odgovori na potrebe tržišta rada – to jest, biti u skladu sa savremenim istraživanjima, preispitujući strogo postavljene definicije i uvodeći, makar kroz izborne predmete i vannastavne aktivnosti, nove naučne i primenjene oblasti“. Prisutnima se obratila i Snežana Lakićević, savetnica zamenika generalnog direktora koja je poručila: „Saradnja sa FMK se uspostavlja u okviru NIS-ovog programa Energija znanja, putem kojeg NIS već deceniju sarađuje sa brojnim naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Kompanija NIS će nastojati da doprinese naučno-tehničkoj bazi Fakulteta i da obezbedi učešće studenata u programima NIS-a za mlade, koja podrazumeva i organizaciju stručne prakse za studente Fakulteta u kompaniji NIS“.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.