Seminar forenzičke psihologije na FMK

Departman za psihologiju poziva sve zainteresovane studente i stručnu javnost na seminar iz forenzičke psihologije gostujuće profesorke Tugbe Gorgulu, koji će se održati od 16. do 18. maja na FMK.

forenzička psihologija

Tugba Gorgulu je vanredna profesorka psihologije na Univerzitetu u Ankari. Postdoktorske studije je završila na Departmanu za psihijatriju Univerzitetskog medicinskog centra u Ročesteru, SAD. U svom istraživačkom radu se bavi motivacionom terapijom kod osoba koje koriste supstance i koje pokazuju suicidalno ponašanje.

Raspored seminara:

16.05. General Knowledge of Forensic Psychology, predavanje studentima IV godine, od 13 do 15h, Sala 9

17.05. Forensic Psychology Practices in Worldwide, predavanje studentima III i IV godine, od 9 do 11h, Sala 8

18.05. Theories of Forensic Psychology, predavanje studentima III i IV godine, od 15 do 17h, Sala 1

18.05. Criminal Behavior and Psychopathology, predavanje studentima III i IV godine, od 19 do 21h, Sala 10

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.