Otvoreni kurs: Teorijski pristupi Jugoslaviji – od periferije ka socijalizmu

Otvoreni kurs profesora Rastka Močnika i Radeta Pantića održaće se online od oktobra do decembra 2021. godine na Fakultetu za medije i komunikacije.

Otvoreni kurs: Teorijski pristupi Jugoslaviji

Teorijski pristupi Jugoslaviji: od periferije ka socijalizmu je otvoreni kurs u okviru master studijskog programa Studije politike. Kurs je otvoren za studentkinje i studente svih visokoškolskih ustanova i studijskih programa svih nivoa, kao i za svu zainteresovanu javnost.

O kursu

Suočavanje sa savremenim društvenim problemima zahteva kritičku teorijsku analizu prošlosti. Kurs prilazi istoriji predratne i poratne Jugoslavije iz istorijsko-materijalističke perspektive. Zato postavlja temeljna pitanja na koja bi trebalo odgovoriti kako bi se uopšte moglo pristupiti izučavanju te istorije. Koji su preduslovi prelaska u kapitalizam? Šta je to zakon vrednosti? Koje su specifičnosti periferne kapitalističke formacije? Kakve kombinacije načina proizvodnje iziskuje neravnomerni razvoj na periferiji kapitalističkog svetskog sistema? Ova problematika uspostavlja nov okvir koji dovodi u pitanje opšte prihvaćene interpretacije Jugoslavije. Kakvi obrasci zavisnog razvoja proizilaze iz nacionalnih privrednih politika na periferiji? Da li se poratna Jugoslavija može smatrati socijalističkom društvenom formacijom? Da li se birokratija može smatrati vladajućom klasom? Kakvi su bili odnosi između plana i tržišta, a kakvi oni između države i samoupravljanja? Kakve su bile klasne dinamike u poratnoj Jugoslaviji? Koji ideološki procesi su se odvijali i kakve kulturne prakse su bile zastupljene? Cilj kursa je da izmesti analizu istorije Jugoslavije od ideoloških narativa modernizacije putem modela pristizanja zapadnog kapitalizma i da je otvori ka problematici kompleksnosti neravnomernog i kombinovanog razvoja.

Predavanja

1. Rezime prošlih predavanja kursa 1 (protivrečja u društvu sa socijalističkim projektom)
2. Rezime prošlih predavanja kursa 2 (problematika birokratije kao vladajuće klase?)
3. Epistemološka problematika izučavanja Jugoslavije
4. Teorija države i birokratije Pjera Burdijea
5. Jugoslovenske teorije i prakse odumiranja države
6. Apsolutizam i birokratija iz ugla političkog marksizma (Parker)
7. Jugoslovenske kritike birokratije
8. Klod Lefor i teorija birokratije
9. Klasne borbe u socijalizmu
10. Marksističke teorije države
11. Klasne borbe u Jugoslaviji
12. Teorije birokratizacije u SSSR i Jugoslaviji

Predavanja na otvorenom kursu će se održati u prvom semestru akademske 2021/22. godine, od oktobra do decembra, po jedno predavanje nedeljno.

Pozivamo zainteresovane studentkinje, studente i sve ostale da se prijave za učešće na otvorenom kursu. Prijavu za učešće možete poslati profesoru Radetu Pantiću na mejl rade.pantic@fmk.edu.rs.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.