Tri identična stranca: projekcija filma i diskusija

By 07.05.2019Vesti

Tri identična stranca:
projekcija filma i diskusija

Klub studenata psihologije “Akcioni potencijal“ i Studentska sekcija za neuronauke organizuju novo filmsko veče u ponedeljak, 13. maja u Sali 8 FMK, od 19 časova.

Tri identična stranca FMK psihologija

Gledaćemo višestruko nagrađivani dokumentarni film “Tri identična stranca”. Film prati tri stranca koji se sasvim slučajno ponovo sreću, nakon što su, kao identične trojke, odvojeni na rođenju i usvojeni u tri različite porodice, u okviru bihejvioralnog eksperimenta. Njihova priča momentalno postaje globalna senzacija koju prati medijska popularnost i slava. Međutim, bajkoviti susret pokreće niz događaja koji otkrivaju nezamislivu tajnu sa radikalnim posledicama.

Nakon projekcije, diskutovaćemo o filmu i temama koje pokreće, poput etike u istraživanjima, odnosa biologija–sredina, i slično. Diskusiju će voditi dr Oliver Stojković, koji predaje na Medicinskom fakultetu u oblasti humane genetike, kao i na Fakultetu za fizičku hemiju, u oblasti forenzike. Rukovodilac je naučnih projekata Ministarstva za nauku, iz oblasti analize strukture genetičke varijabilnosti u ljudskim populacijama u odnosu na forenzički relevantne genske markere. Autor je većeg broja naučnih radova, kao i poglavlja u udžbenicima i monografija iz oblasti genetike čoveka, metoda u molekularnoj genetici, neurogenetike i sudske medicine.