Pozitivno roditeljstvo kao alternativa telesnom kažnjavanju dece

By 09.10.2018Vesti

Pozitivno roditeljstvo kao alternativa telesnom kažnjavanju dece

Pozivamo vas na tribinu „Pozitivno roditeljstvo kao alternativa telesnom kažnjavanju dece“, koja će se održati 29. oktobra u 19 časova u Sali 8 FMK, u organizaciji Departmana za socijalni rad i Centra za prava deteta.

Pozitivno roditeljstvo

Na tribini će se diskutovati o normativnom okviru zabrane telesnog kažnjavanja dece u Srbiji, psihološkim i socijalnim posledicama telesnog kažnjavanja po dete, kao i ulozi i mestu profesionalaca u promovisanju pozitivnih, nenasilnih i participativnih načina vaspitavanja i disciplinovanja deteta.

Na tribini će govoriti dr Vera Despotović, stručna saradnica Centra za prava deteta i docentkinja na Fakultetu za medije i komunikacije, i Kosana Beker, stručna saradnica Centra za prava deteta i nezavisna konsultantkinja.

Tribina će se održati 29. oktobra 2018. godine u periodu od 19 do 20.30 časova na Fakultetu za medije i komunikacije (Karađorđeva 65, Sala 8 na 4 spratu).

FMK Tribina Pozitivno roditeljstvo

Tribina je deo aktivnosti u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa Save the Children International, a koga finansira Vlada Švedske. Ciljevi ovog projekta usmereni su na unapređenje sistema zaštite dece, kao i struktura i mehanizama za praćenje i primenu prava deteta uključujući i participaciju dece u ovim procesima. Projekat se realizuje u periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. godine.