Otvoreni kurs: Umetnost i teorija za 21. vek

Otvoreni kurs „Umetnost i teorija za 21. vek“ održaće se od 18. aprila do 30. maja 2023. na Fakultetu za medije i komunikacije, u okviru promocije interdisciplinarnih i transdisciplinarnih master i doktorskih studijskih programa, posebno, programa doktorskih studija Transdisciplinarne studije savremenih umetnosti i medija.

Otvoreni kurs je koncipiran u saradnji prof. dr Miška Šuvakovića sa teoretičarima umetnosti, medija i kulture koji su odbranili doktorske disertacije na Fakultetu za medije i komunikacije. Kurs je uvodni pristup dinamičnim odnosima umetnosti, medija i kulture u prvim decenijama 21. veka. Naglašavaju se strateške promene umetnosti i medija posle savremenosti (Šuvaković), teorija filmskih automatizovanih slika u vremenu posthumanizma (Mišeljić), teorija performativnog tela i politika identiteta (Milanović), teorija subverzivnih umetničkih praksi u odnosu na biopolitiku (Majcen Linn), teorijske platforme i pristupi savremenoj umetnosti (Ostoić) i rasprava najvažnijih koncepata za 21. vek (Šuvaković).

Program

Predavanja će trajati 90 minuta i održavaju se od 19 časova u Sali 8 na četvrtom spratu FMK.

18. april: Strategije savremene umetnosti i teorije: od avangarde i neoavangarde preko konceptualne umetnosti do proizvodnje politike vremena – Miško Šuvaković

25. april: Posthumanizam i automatizovana slika – Jelena Mišeljić

9. maj: Performans, telo i izvođenje identiteta – Aleksa Milanović

16. maj: (Bio)političko i/ili etičko tumačenje subverzivnih umjetničkih praksi – Olga Majcen Linn

23. maj: Teorijske platforme promišljanja suvremene umjetnosti kao intenziteta, pretjerivanja i iznimke – Sunčica Ostoić

30 maj: Najvažniji koncepti umetnosti i teorije 21. veka – Miško Šuvaković

Predavačice/predavači na otvorenom kursu:

Dr Miško Šuvaković, redovni profesor Fakulteta za medije i komunikacije, Beograd
Dr Jelena Mišeljić, saradnica u nastavi Fakulteta dramskih umjetnosti, Cetinje
Dr Aleksa Milanović, docent Fakulteta za medije i komunikacije, Beograd
Dr Olga Majcen Linn, kustoskinja KONTEJNER i predavačica Akademija likovnih umjetnosti,  Zagreb
Dr Sunčica Ostoić, kulturalna radnica, KONTEJNER i i predavačica Akademija likovnih umjetnosti,  Zagreb

Pozivamo sve zainteresovane studente i javnost da prisustvuju predavanjima.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.