Razgovor o knjizi „Umrežena slika“ Maje Stanković

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na promociju i razgovor o novoj knjizi prof. dr Maje Stanković „Umrežena slika“, u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije. Promocija će se održati u utorak, 23. maja u 19 časova u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda (Knez Mihailova 6).

"Umrežena slika" Maja Stanković

U razgovoru učestvuju: Jovan Čekić, Jasmina Čubrilo, Borut Vild, Predrag Terzić i Maja Stanković.

Umetnički rad na početku 21. veka zavisi od čitavog niza novih faktora: sveprisutne digitalizacije, aktuelnih trendova na globalnom umetničkom tržištu, tankih ili nepostojećih granica između visoke i niske kulture. Bez obzira na nedostupnost ili nestanak originala, koristimo se digitalnom reprodukcijom, koja na taj način postaje supstitut dela: subjekt više nije jedini izvor slike niti je umetnik jedini proizvođač. Kako se svet sve više povezuje, širi se i kontekst u kome novonastali umetnički radovi cirkulišu, a njihov položaj najpribližnije se može prikazati mrežom – smisao umetničkog rada postaje promenljiv i kontekstualan.

Maja Stanković je teoretičarka i istoričarka umetnosti koja u svojim radovima i istraživanjima pokušava da odgovori na pitanja: zašto je kontekst neophodan za razumevanje savremene umetnosti? Kako su nestale jasne granice između institucionalnog i vaninstitucionalnog umetničkog delovanja, ali i između umetničkog i neumetničkog? Kako je biopolitika ušla u umetnost i šta su biopolitičke prakse?
Diplomirala istoriju moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Magistrirala je 2008. godine, a 2013. godine je doktorirala na istom fakultetu. Od 2001. godine objavljuje radove iz oblasti savremene umetnosti, teorije i kritike. Jedna je od pokretača prvog elektronskog časopisa za savremenu umetnost di-passage.org (2002–08) (sa Maidom Gruden, Marom Prohaskom Marković i Jovanom Čekićem), studentskog elektronskog časopisa o savremenoj umetnosti i kulturi Propeler (2010–2016) u okviru Departmana za digitalne umetnosti FMK, kao i platforme studijesavremenosti.org (od 2017) (sa Jovanom Čekićem).
Od 2008. članica je međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA. Od 2011. godine predaje na Fakultetu za medije i komunikacije, na Departmanu za digitalne umetnosti, gde je dekanka i redovna profesorka. Dobitnica je nagrade „Lazar Trifunović” za 2018. godinu.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.