Kritičko mapiranje: vizuelizacija podataka u službi razumevanja grada

Otvoreno predavanje Uroša Krčadinca, docenta na Departmanu za digitalne umetnosti FMK, održaće se u četvrtak 12. maja sa početkom u 18 časova u Prostoru „Miljenko Dereta“ (Dobračina 55), u organizaciji kolektiva Ministarstvo prostora.

Uroš Krčadinac: Kritičko mapiranje - vizuelizacija podataka u službi razumevanja grada

Kako gledati grad – kao složen dinamički sistem unutar koga deluju mnogobrojni vektori sila koji se mogu meriti, ali i kao zajednicu, kao organizam, kao život u mnoštvu? Da li savremene digitalne prakse – naročito one koje dolaze iz oblasti interaktivne vizuelizacije podataka, umetnosti podataka (data art) i pripovedanja podacima (data storytelling) – mogu da nam pomognu da grad vidimo novim očima, kao i da sagledamo obim procesa i odnosa koji se u njemu odvijaju? Ako mogu, koje su to priče koje na ovaj način želimo da ispričamo?

Iz sopstvenog iskustva mapiranja i vizuelizacije podataka na kojima radi i kao digitalni umetnik, ali i kao obrazovnik radnik, Uroš Krčadinac će nam pokazati na koji način možemo da i sami bolje razumemo prostorne situacije u gradu, ali i da ih prenesemo drugima u cilju promena koje priželjkujemo i zagovaramo.

Program “Ka drugačijem gradu” Ministarstva prostora se realizuje uz podršku Kancelarije Hajnrih Bel fondacije u Beogradu.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.