Dr Vera Despotović: Razumevanje i kontrola besa u radu sa mladima

By 17.11.2019Vesti

Dr Vera Despotović: Razumevanje i kontrola besa u radu sa mladima

U Domu omladine Beograda se 20. novembra održava jednodnevna konferencija posvećena efikasnim pristupima u radu sa mladima sa agresivnim ponašanjem. Doc. dr Vera Despotović sa Departmana za socijalni rad govoriće o tome čemu služi i čemu ne služi bes.

Razumevanje i kontrola besa u radu sa mladima

Nacionalna konferencija pod nazivom „Efikasni pristup u radu sa mladim sa agresivnim ponašanjem“, u organizaciji Asocijacije medijatora Srbije, okuplja stručnjake u oblasti socijalne zaštite. Cilj konferencije je razmatranje efikasnih intervencija, tehnika i programa za mlade koje su usmerene na transformaciju agresivnih i nasilnih u saradničke i konstruktivne obrasce ponašanja. Nasilje, kao najmalignija forma agresije, jedan je od gorućih problema savremenog društva. Kako su mladi otvoreni za učenje i usvajanje novih ponašanja, organizovanom društvenom akcijom možemo povećati njihove sposobnosti da na dobar i saradnički način rešavaju probleme i sukobe.

Departman za socijalni rad FMK na ovom skupu predstavlja doc. dr Vera Despotović, koja će govoriti o radu sa mladima sa agresivnim ponašanjem u izlaganju pod nazivom „Čemu služi i čemu ne služi bes: razumevanje i kontrola besa“ – u sredu, 20. novembra u 11 časova u Domu omladine Beograda.